Archeologie

Archeologische opgraving Waagplein Leeuwarden

Eind januari 2023 start MUG Ingenieursbureau met de aanleg van twee archeologische proefsleuven op het Waagplein in Leeuwarden. De gemeente heeft plannen om het plein te vergroenen en wil daarom een boomplantvak aanleggen. Dit plantvak ligt precies op de plek van de voorganger van de huidige Waag van Leeuwarden.

Wie het Waagplein oploopt kan er niet omheen: midden op het plein staat een schitterend historisch gebouw waarin een lunchroom is gevestigd. Dit waaggebouw is aan het einde van de 16e eeuw gebouwd en werd vroeger gebruikt om handelswaar te wegen en te verkopen. In Leeuwarden waren dit overwegend zuivelproducten, zoals kaas en boter. Elke serieuze marktstad had een dergelijke waag en ze zijn dan ook in verschillende steden terug te vinden.

De voorganger van de 16e-eeuwse Waag werd in de late middeleeuwen gebouwd en wordt voor het eerst genoemd in historische bronnen uit 1483. De oorspronkelijke locatie is op oude kaarten nog te zien en daaruit blijkt dat de middeleeuwse Waag een meter of twintig ten oosten van de huidige Waag lag (zie afbeelding). Op een kaart uit 1581 staat de laatmiddeleeuwse Waag en het plangebied in het rode kader.

Met behulp van het archeologische proefsleuvenonderzoek stellen de archeologen vast of er resten van de laatmiddeleeuwse Waag op de plek van het boomplantvak te vinden zijn. Zo ja, dan verwachten zij resten van muurwerken, kelders en andere aan de markt gerelateerde sporen en structuren te vinden. Ook verwachten ze vondsten te doen die met de Waag te maken hadden, zoals ijkgewichten, munten en keurloden.   

Het onderzoek geeft een uniek inkijkje in een interessant stuk van de Leeuwarder ondergrond. De werkzaamheden duren tot en met maart 2023. Volg dit bijzondere onderzoek in ons opgravingsdagboek.

Foto: LC/Erwin Boers Erwin Boers en Ronnie Porte

Lees ook: 

Terug naar overzicht
  • Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
  • Plaats: Leeuwarden

Certificering