Nieuwe directie voor MUG Ingenieursbureau

12 juni 2024

Vanaf donderdag 13 juni 2024 heeft MUG Ingenieursbureau een nieuwe directie. Edwin Oostinga draagt zijn functie als directeur over aan Alexander Melinga en Lukas Pepping. Samen vormen zij het nieuwe directieteam van MUG Ingenieursbureau.

Vertrouwde gezichten
Alexander en Lukas zijn als afdelingshoofd vertrouwde gezichten binnen MUG. Ze zijn al jaren werkzaam bij MUG en kennen het bedrijf en de geschiedenis goed. Ook zijn zij bekend met de achtergrond en de ontwikkelingen binnen Movares. Daarmee kunnen zij MUG goed vertegenwoordigen en zorgen zij voor continuering van alle lopende processen en ontwikkelingen.

Het aanstellen van twee directeuren komt mede door de persoonlijke motivatie van beiden.

Alexander Melinga
“Met de benoeming tot één van de directeuren van MUG wordt er voor mij invulling gegeven aan een persoonlijke ambitie die ik al geruime tijd heb. Nog mooier vind ik dat de invulling van deze ambitie dan gebeurt bij het bedrijf waar ik al 10 jaar met veel plezier werk en graag nog vele jaren blijf werken. Daarnaast ben ik erg enthousiast om dit samen met Lukas te doen. In gezamenlijkheid zijn we complementair aan elkaar en kennen we het bedrijf en de mensen erg goed. Daarnaast zie ik, met behoud van onze MUG-cultuur, mooie kansen om binnen Movares stappen voorwaarts te zetten met elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat daar voor ons allemaal mooie kansen liggen.”

Lukas Pepping
“In mijn werk heb ik groei en ontwikkeling altijd erg belangrijk gevonden. Voor mezelf maar zeker ook voor de (mensen in de) afdelingen waar ik leiding aan geef. Met de stap die ik nu kan zetten naar directeur kan ik hier voor mezelf invulling aan geven en kan ik de kaders waarin mensen binnen ons bedrijf mogen ontwikkelen en groeien maximaal beïnvloeden. En vanuit dit groeien en ontwikkelen kunnen we ook de integratie met de rest van ons concern vorm gaan geven. Alexander en ik kennen het bedrijf erg goed en het is fijn om dit te doen met alle collega’s die we ook goed kennen. Ik heb bijzonder veel zin in de komende periode waarin we in alle rust kunnen blijven doen waar we goed in zijn in de regio’s waar we bekend zijn.”

Afscheid van Edwin Oostinga en Erik Poel
Edwin Oostinga is vanaf 13 juni geen aanspreekpunt meer voor MUG Ingenieursbureau. Hij richt zich samen met Erik Poel volledig op de bedrijfsvoering van Koninklijke Sjouke Dijkstra waar zij beiden directeur/eigenaar zijn geworden. Hun officiële afscheid vindt plaats op vrijdag 12 juli 2024.

Certificering