Voorbereiding bedrijventerrein De Hemmen III in volle gang

29 november 2022
2022-11-29 13:29:00

Om te voorzien in nieuwe ruimte voor bedrijvigheid in Sneek, ontwikkelt gemeente Súdwest-Fryslân bedrijventerrein ‘De Hemmen III’. MUG Ingenieursbureau werkt al geruime tijd aan dit project verzorgt de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding.

Uitgebreide opdracht
Inbegrepen in ons werk is het voorbereiden van het peilbesluit, het ontwerpen van de toekomstige toe- en afritten op de N7, de afstemming met de nutsbdrijven, het aanvragen van de watervergunning en een ontheffing voor de Wet natuurbescherming. Meer over het project leest u in de link onder de video.

Voorbelasting en bouwrijp maken
Op dit moment wordt de voorbelasting van de toekomstige ontsluitingswegen aangebracht. Door tijdelijk extra gewicht op de bodem te plaatsen ontstaat een stabiele bodem, geschikt om riolering te leggen en asfalt aan te brengen. Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat er later schade ontstaat door verzakkingen. Of er wel of geen voorbelasting nodig is hangt af van de bodemopbouw.

De video hieronder is gemaakt in november 2022 en toont het aanbrengen van de voorbelasting.

Ondertussen werken wij verder aan de voorbereidingen van het bouwrijp maken en de geplande aanpassingen aan de toe- en afritten op de N7 die het bedrijventerrein in bereikbaar maken.

Aanbrengen van voorbelasting bij De Hemmen 3 in Sneek | November 2022

Certificering