Werkzaamheden Bergvennen en Brecklenkampse Veld gestart

12 september 2022
2022-09-12 14:28:00

In opdracht van Landschapsbeheer Overijssel werkt MUG aan het herstel van de natuur in de Bergvennen en het Brecklenkampse veld. Na een periode van voorbereiden is de aannemer nu begonnen met de werkzaamheden.

In het gebied staan teveel bomen die het grondwater uit de omgeving laten verdampen. Hierdoor verdwijnt het water en daalt de waterstand van de vennen. Het gevolg daarvan is dat de vegetatie verandert en dat bijvoorbeeld de zeldzame waterlobelia uit het gebied dreigt te verdwijnen.

Ruimte voor minerale bodem
De aannemer is inmiddels begonnen met het kappen van bomen. Hierna wordt met de bosklepel de toplaag gefreesd en begint het afschrapen van de strooisel laag. Hierbij wordt de bovenste laag van de vegetatie verwijderd zodat de minerale onderbodem weer vrij komt. In deze laag zitten de zaden van bijvoorbeeld heide. Hierdoor kan er in de toekomst weer een heidegebied ontstaan.

Ruimte voor waterlobelia
De oevers van de vennen worden geplagd. Hierbij wordt de topvegetatie verwijdert en verdwijnt het aanwezige veenmos. Doordat de vennen vaak te droog stonden kwam het veenmos steeds meer op en verdrukte daarmee de vegetatie. Door het verwijderen van het veenmos krijgen planten zoals de waterlobelia weer ruimte om te groeien. Dit gebied staat bekend als de grootste habitat van de waterlobelia in Nederland en wellicht in Europa.

Koeien houden vegetatie kort
Door het kappen van een grote hoeveelheid bomen wordt er minder water aan het gebied onttrokken en ook ontstaat er ruimte voor zonlicht. Dat is nodig om de heide te kunnen laten ontkiemen en het heide gebied te herstellen. In beide gebieden komen straks klein blijvende koeien te lopen die het gebied gaan begrazen en bijhouden.

Oude karrensporen
Vooraf werden al oude karrensporen in beeld gebracht door archeologen, maar tijdens het plaggen van een ven kwam er nog een aantal in zicht. Deze waren verbonden met de eerder gevonden sporen, maar nog niet eerder in beeld gebracht. Door het ontdoen van de toplaag werden ze prachtig zichtbaar. Met het teruggroeien van de vegetatie zullen ze weer worden afgedekt en opnieuw aan het zicht onttrokken worden. Ook zijn er enkele kruiskuilen (kruispunten) in het gebied aangetroffen.

Water in het gebied houden
In de komende tijd worden alle vennen weer met elkaar verbonden en worden andere watergangen juist dichtgemaakt. Op deze manier blijft het water in het gebied aanwezig en ook zijn de waterstanden beter te reguleren. Daarmee krijgt een plant als de waterlobelia meer de kans om zich te vermeerderen.

Certificering