3D in de keten van inwinnen tot opleverdossier

27 mei 2020

Een van de centrale thema’s bij MUG Ingenieursbureau is het werken met 3D. Onze afdelingen maken al volop gebruik van 3D, maar we gaan verder dan dat.

Doordat ze naadloos met elkaar samenwerken, kunnen we binnen MUG Ingenieursbureau 3D toepassen in elke stap van de keten, van projectvoorbereiding tot en met het opleverdossier. Onze expertise zit niet alleen in het maken van producten met 3D. Het combineren en samenvoegen van al deze data binnen één projectportaal maakt dat informatie en data toegankelijk wordt. Dat is praktisch, maar vooral heel waardevol en efficiënt. Hoe wij dat doen? U leest het hieronder.

3D in de keten
Bij MUG Ingenieursbureau beschikken we over uitgebreide kennis en ervaring met het werken in 3D. Onze landmeters, ontwerpers, maatvoerders en dataspecialisten kunnen al hun werkzaamheden zowel in 2D als in 3D uitvoeren en vastleggen in elke fase van een project. Door deze informatie en fasen met elkaar te verbinden ontstaat een volledige keten van 3D projectinformatie.

1. Voorbereidingsfase
In de voorbereidingsfase kan onze afdeling Geo-ICT en Geo-Info data inwinnen en een nulsituatie vastleggen in een 3D puntenwolk. Deze puntenwolk kan ook uitgewerkt worden in 3D objecten en terreinmodellen.

2. Ontwerpfase
Onze afdeling Infra, Water en Natuur analyseert en gebruikt deze data in de ontwerpfase en maakt voorlopige en definitieve ontwerpen, een uitvoeringsontwerp en een ontwerpnota in 3D.

3. Uitvoering/realisatie
In de realisatiefase kunnen beide afdelingen de uitvoering ondersteunen. IWN ondersteunt met uitvoeringsbegeleiding, toetsingen en keuringen en Geo-ICT en Geo-Info zorgt voor 3D machinemodellen. Ook toetsen en monitoren onze maatvoerders of de realisatie overeenkomt met het 3D ontwerp.

4. Opleveren en beheren
Aan het einde van de realisatiefase ontstaat hiermee een opleverdossier met daarin alle gegevens en modellen in 3D en as-built.

Informatiemanagement en systemen
Alle data (meetdata, omgevingsdata, ontwerp- en projectdata) die in de verschillende fasen worden geproduceerd, kunnen wij vastleggen in een projectportaal. Zo heeft u vanuit één portaal volledig overzicht en toegang tot alle relevante projectinformatie.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op en vraag naar Hans Hainje.

T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Certificering