Handelingskader PFAS

10 juli 2019

Sinds 8 juli 2019 is het ‘Tijdelijk Handelingskader voor het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van kracht. Dit tijdelijke handelingskader geeft aan hoe om te gaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit document heeft invloed op de onderzoeken die wij als MUG Ingenieursbureau uitvoeren en heeft ook gevolgen voor het toepassen van grond en baggerspecie. Wij informeren u hier graag over.

PFAS staat voor Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen, een stofgroep die stoffen als PFOS, PFOA en GenX bevat. Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn stoffen die door mensen gemaakt zijn vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerend en vuil- en waterafstotend. Deze stoffen worden al decennia gebruikt in industriële processen en worden toegepast in verschillende producten zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Deze stoffen zijn persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar. In de bodem in Nederland komen PFAS diffuus verspreid voor. Het komt regelmatig voor dat PFAS aangetroffen worden in gehalten boven de detectielimiet.

Hoe om te gaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie?

Voor 8 juli 2019 waren er geen normen voor PFAS vastgesteld. Daardoor werd hergebruik van grond met deze parameters belemmerd. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een brief aan de tweede kamer aangeboden met daarin een tijdelijk handelingskader voor het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie en hoe om te gaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. In dit document is aangegeven dat grond die verdacht is op PFAS niet hergebruikt mag worden zonder onderzoek naar deze parameters.

PFAS-analyse verplicht!

In Nederland dienen bij partijkeuringen van grond en baggerspecie PFAS-analyses vanaf nu verplicht uitgevoerd te worden. Het ontbreken van een overgangstermijn om verplicht PFAS-analyses op te nemen, vloeit voort uit het feit dat onderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens de zorgplicht feitelijk al verplicht was. Voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019. De milieuhygiënische verklaringen die worden toegepast vóór 1 oktober 2019 mogen worden gebruikt zonder aanvullende analyse op PFAS. Bij toepassing na 1 oktober 2019, moet de partij wel aanvullend op PFAS worden onderzocht. Het betreft een tijdelijk kader aangezien er nog een aantal onderzoeken plaatsvindt. Naar verwachting verschijnt in 2020 een definitief kader.

PFAS-onderzoek door MUG Ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau beschikt over de kennis en deskundigheid om onderzoek te doen naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van partijen grond, (gerijpte) baggerspecie en niet-vormgegeven bouwstoffen. De PFAS-analyse kunnen onze bodemspecialisten voor u uitvoeren.

Certificering