Geoweek 2019

4 juni 2019

Een nieuwe generatie enthousiast maken voor het vakgebied geo

Deze week vindt alweer de 13e editie plaats van de GeoWeek, een initiatief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap om leerlingen enthousiast te maken voor het vak geo in brede zin. MUG Ingenieursbureau steunt dit initiatief natuurlijk van harte en heeft maandagochtend landmeten, bodemonderzoek en archeologie geïntroduceerd bij groep 8 van een basisschool in Leek.

Ingenieur voor een dag in Leek
Na een korte presentatie over MUG Ingenieursbureau en wat we allemaal doen, hebben de leerlingen enkele interessante archeologische vondsten bekeken. Ook was er een 3D-scan gemaakt van het klaslokaal en konden de ze het klaslokaal bekijken met een VR-bril. Na deze introductie gingen de leerlingen zelf actief en enthousiast aan de slag met bodemonderzoek, landmeten en de metaaldetector.

Volgend jaar weer?
Na alle activiteiten vond er een korte evaluatie plaats. Wat de leerlingen het leukst vonden? Sommigen het bodemonderzoek, anderen vonden het landmeten 'supergaaf' en ook het 'schatzoeken' met de metaaldetector was spannend. Al met al was het een geslaagde leerzame ochtend! 

Certificering