MUG en MapGear bundelen krachten

6 maart 2019
2019-03-06 11:06:00

MUG Ingenieursbureau en Geo-ICT-bedrijf MapGear hebben de koppen bij elkaar gestoken om overheids-organisaties proactief te ondersteunen bij het asbestvrijmaken van gemeenten en provincies. Uitgangspunt is ook om de geïnventariseerde data over asbestdaken te beheren, te delen en actueel te houden ten behoeve van een optimale externe informatievoorziening.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit verbod is in het leven geroepen om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

MUG Ingenieursbureau en Geo-ICT-bedrijf MapGear hebben de koppen bij elkaar gestoken om overheids-organisaties proactief te ondersteunen bij het asbestvrijmaken van gemeenten en provincies. Uitgangspunt is ook om de geïnventariseerde data over asbestdaken te beheren, te delen en actueel te houden ten behoeve van een optimale externe informatievoorziening.

MapGear en MUG Ingenieursbureau hebben hun expertise gebundeld. Hoe? Door de online Asbestdakenkaart praktisch in te zetten in combinatie met het actualiseren en beheren van de beschikbare data.

De online asbestdakenkaart van MapGear
In 2018 heeft MapGear in samenwerking met provincie Drenthe de Asbestdakenkaart online gepubliceerd. Deze website geeft per gebouw inzicht in de kans op aanwezigheid van asbest en heeft als doel om de burgers en de bedrijven te informeren. De Asbestdakenkaart biedt - naast allerlei nuttige info over asbest en -sanering - ook de functionaliteit voor burgers en bedrijven om eventuele onjuistheden op de kaart (of reeds uitgevoerde saneringen) door te geven. De Asbestdakenkaart is een gebruiksvriendelijke en voor iedereen toegankelijke tool over asbestdaken in uw gemeente.

Data-op-orde door MUG Ingenieursbureau: actualiseren, beheren en inventariseren
De betrouwbaarheid van de tool valt of staat met de kwaliteit van de data die op deze manier worden beheerd en gedeeld. En juist daarin kan het data-op-ordeteam van MUG een grote rol spelen. De specialisten die werkzaam zijn in dit team hebben veel ervaring in het actualiseren van dergelijke datasets en kunnen u ondersteunen bij het actueel houden van de Asbestdakenkaart en het verwerken van meldingen door burgers en bedrijven. Daarnaast kan MUG Ingenieursbureau door de inzet van een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) ter plekke inspecties uitvoeren bij eventuele vragen over de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Ontzorgen in de volle breedte!
Met de kaartapplicatie van MapGear en de inhoudelijke kennis van MUG Ingenieursbureau kunnen wij gemeenten en provincies in de volle breedte ontzorgen bij het correct informeren van burgers én bij het inventariseren en het actueel houden van de Asbestdakenkaart. 

Certificering