Carlson-software bij inwinnen van data

7 maart 2019
2019-03-07 10:58:00

Een van de softwarepakketten waar de afdeling Geo-Info & Geo-ICT van MUG Ingenieursbureau gebruik van maakt voor de inwinning van data is Carlson. Carlson-software wordt door MUG Ingenieursbureau voornamelijk ingezet in projecten bij waterschappen waar data ingewonnen moet worden in het kader van beheer.

Uniek aan de Carlson-software is dat rechtstreeks gebruik gemaakt wordt van ArcGIS-data en dat het resultaat ook een ArcGIS-bestand is. Onze maatvoerders maken gebruik van een Leica CS35-tablet waar de software op geïnstalleerd is. Deze manier van inwinning levert als voordeel op dat de maatvoerder direct zijn exacte huidige positie ziet en de posities van de in te meten objecten.Onlangs is de Carlson-software ook succesvol ingezet bij twee rioleringsprojecten. Twee unieke projecten omdat MUG Ingenieursbureau hierbij pionier is geweest in de toepassingsmogelijkheden van de software.

Hoogtemeting rioolstelsel gemeente WaadhoekeMUG Ingenieursbureau zet de Carlson-software in bij het uitvoeren van putmetingen voor de gemeente Waadhoeke in opdracht van GeoBORG. Onder andere als gevolg van de zoutwinning is het nodig dat de hoogten van de putdeksels en de hoogten van de rioolstrengen opnieuw worden bepaald. Ook zijn er in de loop der jaren revisies geweest in het rioolstelsel waardoor het nodig is de bestaande rioolbestanden te actualiseren.

De gemeente Waadhoeke heeft uit het GBI een export gemaakt van de bestaande rioolgegevens. Na een analyse van de aangeleverde data door MUG Ingenieursbureau is samen met de gemeente dit aangeleverde bestand opgeschoond. De opgeschoonde data is vervolgens door MUG Ingenieursbureau ingelezen in ArcGIS. De data is hierbij geschikt gemaakt voor de inwinning in het veld door het kiezen van een geschikte lay-out en ondergrond en het toevoegen van layers en velden.

De putmetingen worden uitgevoerd door het meten van de hoogte van de rioolstrengen ten opzichte van het putdeksel. De putdeksels worden vervolgens via een waterpassing in hoogte bepaald.

XYZ-meting rioolstelsel gemeente Leeuwarden


In de gemeente Leeuwarden voert MUG Ingenieursbureau putmetingen uit waarbij de XYZ-positie van de putdeksels en de hoogte van de rioolstrengen moeten worden vastgelegd. Met behulp van de software kan de maatvoerder putten en strengen selecteren door deze aan te klikken. Hierdoor worden putnummerfouten voorkomen. De door de gemeente aangeleverde bestanden met put- en strenginformatie zijn ingelezen in ArcGIS. In ArcGIS zijn velden en layers toegevoegd ten behoeve van de inwinning. De ArcGIS-data is vervolgens weer ingelezen in de Carlson-software op het Leica CS35-veldboek. Het veldboek is hierbij gekoppeld aan een Leica TS16 Total Station. Met de Total Station worden de putten en de rioolstrengen ingemeten, waarbij de posities gerelateerd worden aan met RTK-gps (XY-positie) en waterpassing (hoogte) bepaalde grondslagpunten.

Toepassingsmogelijkheden van de Carlson-software
Voor beide projecten biedt de Carlson software de mogelijkheid voor de landmeter om zowel putten als strengen te muteren en nieuwe putten en strengen toe te voegen. Door het gebruik van attribuutvelden kan hij bovendien bijzonderheden zoals vastzittende putten of strengdiameters toevoegen. Het resultaat van de metingen is een gemuteerd ArcGIS-bestand. De verdere verwerking en analyse van de data vindt plaats in ArcGIS.

Certificering