Wie onderhoudt de oevers langs de Friese vaarwegen?

22 maart 2019
2019-03-22 10:54:00

Gezamenlijk met Weusthuis en Partners werkt MUG Ingenieursbureau aan de toedeling van het beheer en onderhoud van oeverconstructies langs de Friese vaarwegen. Dit gebeurt in opdracht van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten.

Gezamenlijk met Weusthuis en Partners werkt MUG Ingenieursbureau aan de toedeling van het beheer en onderhoud van oeverconstructies langs de Friese vaarwegen. Dit gebeurt in opdracht van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten. In de huidige situatie is het beheer en onderhoud voor een behoorlijk deel van de oevers niet vastgelegd. Een bestuurlijk en inhoudelijk complexe opgave. In een gezamenlijk artikel lichten we de complexiteit van de opgave en de aanpak hiervoor toe. Donderdag 28 januari presenteren Gerco Flonk, adviseur Geo-ICT bij MUG Ingenieursbureau en Andreas Hartman, projectleider en adviseur van Weusthuis en Partners op de Waterinfodag in Den Bosch hoe wij de partijen in Friesland helpen bij dit ingewikkelde vraagstuk.

Weusthuis en Partners heeft de strategische analyse voor rekening genomen en is gaan kijken naar bestuurlijk haalbare oplossingen in Friesland. De GIS-specialisten van MUG Ingenieursbureau hebben met behulp van een GIS-model inzichtelijk gemaakt welke oeverfuncties er zijn en welke invloed een functie heeft op een oeverconstructie en welke partij(en) verantwoordelijk zou(den) moeten zijn voor beheer en onderhoud.

Lees ons gezamenlijk met Weusthuis en partners gepubliceerde artikel 'Wie onderhoudt de oevers langs de Friese vaarwegen'.

Certificering