Infra, Water & Natuur

Maak kennis met:

Minco Kramer

"Bijna alle hoofdwegen in Fryslân heb ik wel mee te maken gehad"

Als je een vraagt hebt over het ontwerp of de veiligheid van een weg, dan moet je bij Minco Kramer zijn. Na zijn opleiding Weg- en Waterbouw begon hij zijn loopbaan bij Fugro in Leeuwarden en vervolgde zijn carrière bij Rijkswaterstaat. Daar was hij betrokken bij het ontwerp en de bouw van het Akwadukt Mid-Fryslân bij Grou. Bij het Ingenieursbureau voor de Nederlandse Spoorwegen (nu Movares) deed hij veel 3D ontwerpwerk van sporen. Eind jaren 80 werd dat met MOSS (MX) gedaan.

Bij Advin (onderdeel van Dura Vermeer) werd de overstap van spoor- naar wegontwerp gemaakt. Bij Inspec specialiseerde Minco zich in verkeersveiligheid. Deze kennis is uitermate waardevol bij het maken van wegontwerpen. Sinds 2015 is Minco verkeersveiligheidauditor voor weg-infra en daarnaast gecertificeerd voor rijkswegen. Minco werkt sinds 2016 bij MUG Ingenieursbureau als senior adviseur.

"Ik vind het vooral leuk om buiten terug te zien wat je binnen ontwerpt. Het is het mooist om van planfase tot en met de uitvoering betrokken te zijn. Je ziet dan het werk stap voor stap gebouwd worden. De dynamiek van de verschillende fasen vind ik mooi."

Minco Kramer

Certificering