Infra, Water & Natuur

Maak kennis met:

Marianne Boer

Marianne Boer is een echte infra, water en natuur toekomstbouwer. Ze is projectingenieur én onderzoeker en ontwerpt slimme, duurzame en klimaatadaptieve gebiedsaanpassingen. “Bij MUG ontwerp ik visualisaties en plankaarten. Ik voer bewonersgesprekken, maar stel ook plannen van aanpak op en werk mee aan boorplannen tot en met tenders.”

Marianne volgde de opleiding Management van de Leefomgeving. “Duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daar ligt mijn focus en dat vind ik interessant. In projecten denk ik ook na over omgevingspsychologie, de interactie tussen mens en natuur en het effect van verschillende omgevingen op de mens.”

Twee dagen per week is Marianne onderzoeker en ontwerper bij het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. “Ik analyseer kansen en knelpunten voor klimaatadaptatie van verschillende bedrijventerreinen. In ontwerpsessies denken we na over oplossingen voor uitdagingen zoals wateroverlast en hittestress. Zo maken we bedrijventerreinen toekomstbestendig.”

“Een project moet je zo integraal mogelijk insteken. Dit brengt je tot een hoog kwalitatief eindresultaat met meer draagvlak.”

Marianne Boer

Certificering