Projectleider

Onze projectleider is gespecialiseerd in het ontzorgen en begeleiden van complexen projecten.

Onze projectleider is de schakel tussen verschillende partijen en houdt belanghebbenden tevreden. Onze projectleider heeft ervaring in het aansturen van uiteenlopende en complexe projecten.

Kerntaken

 • Coördineert en regisseert projecten. 
 • Stuurt projecten en projectteams aan. 
 • Informeert en adviseert vanuit inhoudelijke expertise.
 • Verbindt afdelingen/organisaties, waarbij alle belangen hoog worden gehouden.
 • Bewaakt de voortgang van projecten.
 • Ontzorgt en begeleid complexe projecten.
 • Offerteaanvragen beoordelen, erover adviseren en omzetten in een offerte.
 • Opstellen en/of opleveren van het eindproduct aan de hand van resultaten van de projectwerkzaamheden en deze presenteren aan de opdrachtgever (rapportage, bestek, advies e.d.)  

Expertise

 • Begeleiden van complexe projecten.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving. 
 • Gegevensmanagement. 

Competenties
Pro-actief, communicatief, resultaatgericht, flexibel en drukbestendig. 

Werkvelden
Projectondersteuning, 3D, GIS & Geo-ICT.

Software
ArcInfo, GeoWeb, QGIS, ArcGIS, Geocortex Workflow 5, JavaScript, Python, ArcGIS Desktop (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, etc.), ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Collector for ArcGIS, Operations Dashboard, Survey123, StoryMaps, Workforce, Hub, Insights, ArcGIS Server (10.x)/Enterprise (10.x), Portal for ArcGIS, FME, QGIS, PostGreSQL, PostGIS, Python,GeoWeb, Geocortex Essentials, FME.

Inzetbaarheid

 • Per direct
 • 32 uur per week
 • Op afstand en op locatie 

Certificering