Ontwikkelaar

Onze ontwikkelaar bedenkt en ontwikkelt technische toepassingen op het gebied van Geo-ICT wanneer dit binnen een project, innovatievoorstel of als gevolg van een ambitie van de klant nodig is.

Onze ontwikkelaar heeft een brede ervaring met gegrafische informatiesystemen (GIS). Onze ontwikkelaar(s) adviseren op het gebied van de technische mogelijkheden van Geo-ICT in het algemeen en het Esri-platform in het bijzonder (inclusief uitbreidingsmogelijkheden op basis van maatwerk).

Kerntaken

 • Technische ontwikkelwerkzaamheden verrichten binnen projecten van de klant.
 • Technische toepassingen bedenken, ontwikkelen, testen en implementeren ter ondersteuning van projecten/producten van de klant.
 • De ontwikkelaar is op de hoogte van de ontwikkelingen en trends op het gebieden van Tech/IT in het algemeen en Geo-ICT in het bijzonder.
 • Meedenken in mogelijkheden voor nieuwe innovatieve technieken en toepassingen daarvan passend binnen de technische (Geo-) architectuur van de klant.
 • Bedenken en ontwikkelen nieuwe innovatieve, technische toepassingen binnen het Geo-ICT platform van de klant.

Expertise

 • Kennis van en ervaring met geografisch informatiesystemen (GIS), met name Esri.
 • (Objectgericht) programmeren (met name Python, FME en JavaScript).
 • Uitwisseling van data via het web (HTTP/Web requests) met bijbehorende standaarden (REST, JSON, XML).
 • Databasesystemen (SQL) en het omgaan met (gerelateerde) data (ETL).
 • Kennis van en ervaring met het Esri-platform en met name ook de uitbreidings-/automatiseringsopties ervan via de JavaScript API, Python API en REST-API. 
 • Uitvoeren van geografische analyses en het automatiseren ervan via Arcpy.
 • Werken met de Agile methodiek.
 • Werken met met Docker en docker-compose. 

Competenties
Flexibel, nauwkeurig, een teamspeler, innovatief en technisch. 

Werkvelden
Programmeren, GIS & Geo-ICT en ESRI.

Software
REST, JSON, XML, SQL, ArcInfo, GeoWeb, ArcGIS, Geocortex Workflow 5, JavaScript, Python,  ArcGIS Desktop (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, etc.), ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Collector for ArcGIS, Operations Dashboard, Survey123, StoryMaps, Workforce, Hub, Insights, ArcGIS Server (10.x)/Enterprise (10.x), Portal for ArcGIS, FME, QGIS, PostGreSQL, PostGIS, GeoWeb, Geocortex Essentials, FME.

Inzetbaarheid

 • Per direct
 • 32 uur per week
 • Op afstand en op locatie 

Certificering