Datamedewerker

Onze datamedewerker digitaliseert data binnen de werkvelden: omgevingsdata en basisregistraties. Ook kan onze datamedewerker uw organisatie ondersteunen in het uitvoeren van 'eenvoudige' GIS-werkzaamheden.

Onze datamedewerker heeft brede ervaring in de verwerking van data in GIS-applicaties. Dit betreft in ieder geval de verwerking van data in Esri-software, ArcGIS of ArcGIS Online. Daarnaast is het voor onze datamedewerker eenvoudig om deze werkzaamheden in soortgelijke applicaties bij opdrachtgevers uit te voeren. De inhoud van de data betreft vaak milieu-, omgevings- en basisregistratiedata. Naast de verwerking van data kan onze datamedewerker ook ondersteunen bij andere 'eenvoudige' GIS-werkzaamheden.

Kerntaken

 • Digitaliseren van (omgevings)data in daarvoor ontwikkelde digitale systemen en databases: verwerken, invoeren en/of muteren
 • (Eenvoudige) GIS-analyses
 • Informatieproducten, zoals een kaart, bestand of rapport, maken binnen een daarvoor bestemde omgeving zoals een GIS-systeem of dataportaal
 • Dataverwerking in Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS)

Expertise

 • 3D laserscans en puntenwolken verwerken (gebruikmakend van Cyclone, ArcGIS en Autodesk ReCap).
 • Mutaties, mutatiesignalering en kartering van BAG en BGT objecten voor gemeenten (gebruikmakend van AutoCAD en NeuronBGT) verwerken.
 • Data en GIS-werkzaamheden in beheersysteem Ultimo voor Rijkswaterstaat District Noord.
 • Actualisatie van de BGT voor waterschap(pen).
 • Scripts voor verwerking gronddata.
 • Geautomatiseerd data visualiseren in GIS-producten.
 • Realiseren inwinapplicatie.
 • Digitalisatie omgevingsvisie op de kaart.
 • Inmeten woningen en opstellen 3D-modellen woningen.
 • Karteerwerkzaamheden zoneringen watergangen.
 • Onderhoudsprotocol zoneringen watergangen opstellen.
 • Maaibestek in ArcGIS Desktop beheren.

Competenties
Flexibel, nauwkeurig, teamspeler, onderzoekend, communicatief sterk en enthousiast. 

Werkvelden
Vergunning, Toezicht en Handhaving, Data, Digitalisering, GIS, Basisregistraties, Bodem, BOR, BRO, BAG, BGT, 3D, Mutatiesignalering, GIS & Geo-ICT, Geodatabases, Omgevingswet, Asbest en Fotogrammetrie. 

Software
Excel, Autodesk ReCap, ArcInfo, QGIS, ArcGIS, Cyclone, IMB SPSS, GoogleSketchup, Nazca-i Bodem, Squit iBis, LAVS (Landelijk Asbest Volgsysteem), NeuronBGT, AutoCAD, Automap, Ultimo, Relatics & Phyton.

Inzetbaarheid

 • Per direct
 • 32 uur per week
 • Op afstand en op locatie 

Certificering