Beheer van gemeentelijke begraafplaatsen

Veel begraafplaatsen in grote en middelgrote gemeenten dateren uit de jaren 1830-1840, toen wettelijk werd bepaald dat begraafplaatsen buiten de bebouwde kom moesten worden aangelegd. Voor het beheer van een begraafplaats is het voor een gemeente van belang om exact te weten waar de graven gelokaliseerd zijn en aan wie het graf toebehoort. Gezien de historie van begravingen is dit niet altijd volledig op orde. MUG Ingenieursbureau kan u helpen deze data weer actueel en op orde te krijgen.

MUG Ingenieursbureau heeft ervaring met het inmeten en het fotograferen van graven. Met behulp van een applicatie geschikt voor mobiele apparaten zoals tablets en smartphones hebben onze medewerkers al meer dan 50.000 graven in kaart gebracht. Dit doen we door alle gegevens in te winnen en door deze gegevens in een Collector-app te verzamelen. De geactualiseerde gegevens kunnen een-op-een geïmporteerd worden in het informatiesysteem voor begraafplaatsen, zoals bijvoorbeeld Key2Begraven van Centric.

Recente Geo projecten

Recente projecten

Certificering