Informatieproducten

Als onderdeel van een veelzijdig ingenieursbureau komen onze adviseurs in aanraking met een breed scala aan ingenieurswerken en domeinen. Dat betekent dat wij naast uitgebreide kennis van het Geo-domein en ESRI-producten ook stevige inhoudelijke kennis hebben. Onze geo-kennis in combinatie met een sterke inhoudelijke domeinkennis onderscheidt ons in de markt. Wij begrijpen uw vragen en kunnen onze gecombineerde kennis optimaal toepassen.

Geo-apps

Een kaart zegt veel meer dan een rapport. In veel projecten zijn geo-apps daarom een waardevolle aanvulling. Geo-apps onderscheiden zich door een unieke modulaire opbouw en uitstekende prestaties, ook bij grote hoeveelheden data. Voeg data toe aan de kaart en maak deze toegankelijk via mobile-devices. Onze experts ontwikkelen geo-apps voor al uw projecten en of processen. Niet alleen het beheer van de data kunnen wij op deze wijze voor u organiseren, maar ook de digitale inwinning en verwerking van data nemen wij hier indien gewenst in mee.

Maatwerk apps en diensten

MUG Ingenieursbureau maakt daarnaast ook maatwerk producten die breed inzetbaar zijn, ons eigen productfolio. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

LAVS-koppeling

MUG heeft een koppeling ontwikkelt tussen een online GIS-portaal en het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). De LAVS-koppeling maakt asbest data uit het LAVS in een online GIS-viewer inzichtelijk, zodat deze efficiënt en realtime ingezien en binnen de eigen organisatie toegepast kan worden. De data wordt gevisualiseerd in een dashboard. Hierin zijn de desbetreffende woningen zichtbaar en zijn aan deze woningen verschillende rapportages gekoppeld.

Sensoren

Bij MUG Ingenieursbureau hebben we ervaring in het werken met uiteenlopende sensoren en bijbehorende data trajecten. Zo hebben we diensten ontwikkeld op vlak van LoRa en IoT. Sensoren worden gekoppeld met datacommunicatiemodules aan een online GIS-portaal van MUG. Op deze manier is het mogelijk om live sensor informatie toe te passen binnen de eigen werkprocessen. Een breed inzetbaar product.

Zonnepanelen app

Gemeenten laten vaak een inventarisatie uitvoeren van het aantal zonnepanelen op de daken binnen de gemeente. De kwaliteit van de inventarisatie is vaak wisselend en levert nog veel handmatige werkzaamheden op. MUG heeft een app ontwikkeld om deze data gestructureerd en geautomatiseerd in te winnen. Met de app is het mogelijk om per object, zoals panden, percelen of clusters van panden de aanwezigheid van zonnepanelen aan te geven. Mocht er bij een object zonnepanelen waargenomen worden, dan geeft de beoordelingsapplicatie de mogelijkheid om de hoeveelheid panelen aan te geven. De uitkomst van de beoordeling wordt gekoppeld aan het desbetreffende object. Gemeenten besparen hiermee een hoop tijd en geld en de kans op fouten wordt aanzienlijk gereduceerd ten opzichte van de handmatige aanpak.

Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS)

Het BOS helpt besluitvormers bij overheden, netbeheerders, ontwikkelaars en ingenieursbureaus bij het snel en effectief zoeken naar en doorrekenen van opwekgebieden voor duurzame energie. Waar partijen nu lange tijd bezig zijn om ruimtelijke- en energie technische criteria naast elkaar te leggen om tot een gedegen advies of gedragen besluit te komen, kunnen de mogelijkheden met het BOS snel doorberekend worden. Het BOS is een GIS-systeem waarin data als kaartlagen worden gecombineerd en  analyses op los gelaten worden. Eenergievraagstukken kunnen zo snel en efficiënt beantwoord en gevisualiseerd worden. De output van het BOS is:

  1. Een score (0-100) van een geselecteerde woonwijk/ areaal op thema
  2. Individuele potentiële capaciteit (kwh) woonwijk / areaal op thema
  3. Gecombineerde potentiële capaciteit (kwh) woonwijk / areaal

BKK Tool

Structureel worden er in Nederland Bodemkwaliteitskaarten (BKK)gemaakt. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de diffuse bodemkwaliteit binnen een gedefinieerd gebied op het niveau van bodemkwaliteitszones is aangegeven. De bodemkwaliteitskaart vormt de basis voor het vastleggen van de kwaliteitseisen die gelden op de locatie van toepassing. Met de BKK tool van MUG kunnen wij op een snelle en efficiënte wijze komen tot de ontwikkeling van een BKK.

Recente Geo projecten

Certificering