Geo-ICT & Data

LAVS-koppeling voor Actium Wonen

MUG Ingenieursbureau en Actium hebben besloten samen te werken aan het ontwikkelen van een webschil rondom het LAVS.

 Deze webschil moet ervoor zorgen dat de asbestgegevens in het LAVS, waarvoor Actium verantwoordelijk is, toegankelijker worden en eenvoudiger kunnen worden beheerd, gebruikt en gedeeld in een eigen (GIS-) systeem van Actium. Daarnaast biedt dit voor Actium de mogelijkheid eenvoudiger informatieproducten te maken ter ondersteuning van de eigen werkprocessen. 

In Nederland wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het LAVS is een webapplicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering, de inventarisatie tot en met de sanering en de stort van het asbest. Het LAVS zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van de asbestinventarisatie- en saneringsprojecten in het LAVS verplicht, zo ook voor woningbouwvereniging Actium.

We zijn in december 2018 live gegaan met de koppeling.

"Het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) is geen gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk systeem. Je moet echt weten hoe het werkt. Voor de koppeling konden collega’s die informatie uit LAVS nodig hadden deze informatie opvragen bij één collega. Zij zocht alles op. Dat was bewerkelijk en de vraag werd niet altijd zo snel beantwoord als we zouden willen. Ook werden zaken dubbel gearchiveerd omdat collega’s zelf niet in LAVS konden. De informatie uit LAVS stopten zij weer in hun eigen archief. Dankzij de koppeling van LAVS met GIS kunnen collega’s nu op woningniveau snel en gemakkelijk alle informatie uit het LAVS bekijken, zoals de planning voor asbestsanering en inventarisatie- en saneringsrapporten. Daardoor zijn we niet meer afhankelijk van één collega en werken we efficiënter. Deze integratie met GIS is voor Actium een eerste stap, we zien veel mogelijkheden om ons voordeel te doen met GIS. Denk aan informatie als de energie-index en onderhoudsinformatie op woningniveau, maar ook allerlei informatie op wijkniveau. De mogelijkheden zijn legio. Zo kunnen we straks heel gericht data opvragen en die informatie inzetten voor passende oplossingen voor een woning, straat of wijk. Op die manier kunnen we nog doel(groep)gerichter werken. Een bijkomend voordeel is dat gegevens die we nu ook al delen met bijvoorbeeld gemeenten, zoals de energie-index, altijd visueel aansprekend en actueel beschikbaar zijn. Dit levert veel tijdswinst op."

Jan van der Baan
Actium Wonen
Terug naar overzicht

Expertise

  • Opdrachtgever: Actium Wonen

Certificering