Menselijk bot

In de grond kunnen menselijke resten voorkomen als inhumatie of als crematie. Ook losse menselijke beenderen komen bijvoorbeeld in het terpengebied regelmatig voor.

Onderzoek naar menselijke resten kan een bijdrage leveren aan een reconstructie van verschillende aspecten van het leven van de (pre)historische mens. Voorbeelden hiervan zijn de demografische en culture samenstelling van een samenleving, maar het geeft ook inzichten in de gezondheid en dieet van een groep. Zowel in het veld als tijdens de uitwerking kan MUG Ingenieursbureau een fysisch antropoloog leveren om te helpen bij het veilig stellen van menselijk botmateriaal en de uitwerking van deze resten.

Certificering