Archeologie

Maak kennis met:

Gert Jan de Roller

Gespecialiseerd in bio archeologie

‘’Al vanaf de lagere school ben ik geïnteresseerd in archeologie. Tijdens de middelbare school en mijn hbo-opleiding ben ik regelmatig met amateurclubs op pad geweest. Hierna ben ik pre- en protohistorie gaan studeren aan het BAI. Eén van mijn specialisaties was macroresten onderzoeken. Dit resulteerde na het afstuderen in een tijdelijke aanstelling als botanisch assistent. Tijdens en na mijn studie heb ik op internationale opgravingen in Turkije, Syrië en Egypte botanisch materiaal verzameld en deels mogen uitwerken. Dit was een mooie tijd waar ik veel gezien en geleerd heb. Hierdoor heb ik mij kunnen bekwamen in mijn specialisme macroresten het houtskool. De specialismen in de bio-archeologie vragen enkele jaren om zelfstandig te kunnen uitvoeren. Het onderzoek naar macroresten spant de kroon, omdat er alleen in Nederland al 4000 plantensoorten zijn, waarvan je de halfvergane resten (deels) moet kunnen herkennen.

Ik ben gevraagd om als specialist macroresten voor het Archaeological Research & Consultancy (ARC) te gaan werken. Ik heb hier de coördinatie gedaan van het macroresten onderzoek, hout, houtskool en pollen voor de Betuwe Route. Ook heb ik hier de archeologische prospectie opgepakt. Dit is een vooronderzoek, waarbij aan de hand van de bodemopbouw een uitspraak gedaan wordt over de archeologische potenties van de onderzoekslocatie.

Een collega van het ARC ging naar MUG Ingenieursbureau om een afdeling archeologie op te zetten. Ik kon de verleiding niet weerstaan en ben toen ook overgestapt naar MUG. Samen met Bas Bijl hebben we de afdeling opgezet. Het was een spannende en leuke periode met veel contacten en vooral koude acquisitie. Zou het lukken om naamsbekendheid te krijgen en de afdeling aan het draaien te krijgen? Dat is gelukt in een periode waarin concullega’s omvielen en nu staat er een gezonde afdeling.

Het mooiste vind ik dat we bij MUG Ingenieuwsbureau samenwerken met de afdelingen: Milieu, Energie, Infra Water en Natuur, Geo-info en Geo-ICT. Hierdoor leer je het nodige en wordt er niet alleen met oogkleppen op naar archeologie gekeken. Ook krijg je de kans om archeologie bij deze afdelingen te promoten waardoor er MUG breed werk wordt binnengehaald.

Persoonlijk is mijn specialisme het mooiste wat er is. Het uitgangsmateriaal is mooi om naar te kijken en het is continu puzzelen. Het resultaat is dat je veel aanvullende informatie krijgt over archeologische vindplaatsen over b.v. het milieu en milieuveranderingen, de gebruikte landbouwmethoden, handelscontacten enz. Daarnaast is veldwerk leuk, vooral omdat je van tevoren met een bepaald idee het veld ingaat, maar moet afwachten of de verwachting klopt. Soms is het niks en soms is het raak.'' - Gert Jan de Roller

Certificering