Vondsten archeologische opgraving Sauwerd

Op maandag 9 mei startte de archeologische opgraving bij de Onstaborg in Sauwerd. Tijdens het vooronderzoek deden onze vrijwilligers alleen al met metaaldetectors 188 vondsten! De Onstaborg vormde vanaf de 14e eeuw het onderkomen van de familie Onsta en is regelmatig betrokken geweest bij conflicten.

Hieronder tonen onze archeologen dagelijks hun mooiste vondst. De vondsten worden aan het eind van elke dag toegevoegd. 

10 juni | Extra vondst: een gouden ring

Een paar dagen geleden deden we tijdens de opgraving een unieke vondst: een prachtige gouden pronkring. De ring is gemaakt van gewikkeld gouddraad in een soort opengewerkte touwvorm. Doorboorde parels en zeer fijne kleine zettingen met een donkere edelsteen wisselen elkaar daarbij af. Nader onderzoek zal moeten vaststellen welke stenen het kunnen zijn!

We hebben de vraag bij verschillende experts uitstaan en we zijn op zoek naar parallellen om de ring van een datering te kunnen voorzien. Een zeer vroege datering in de 14e of 15e eeuw zou mogelijk kunnen zijn. Wordt vervolgd!

10 juni | Stenen kogel

De kogel betreft een 54 kg zwaar exemplaar met een diameter van 35 cm. De kogel is vroeger hoogstwaarschijnlijk afgeworpen met een blijde of een trebuchet. Dit is een soort middeleeuwse slingerkatapult waarmee stenen konden worden geslingerd richting bijvoorbeeld een setje Steenhuizen van de familie Onsta in 1399. Hoe tof is het dat we deze vondst doen op de laatste dag van het veldwerk!

9 juni | Zilveren penning

De vondst van de dag is een zilveren penning van Otto II. Op de voorzijde zien we een adelaar en op de keerzijde een leeuw. De penning is tussen 1256 en 1271 geslagen in Nijmegen.

8 juni | Grote eiken balk

We vonden een grote eiken balk van iets meer dan 3 meter lengte, wat deel uit heeft gemaakt van een constructie. De balk lag in een oudere fase van het grachtsysteem, dat halverwege de oostzijde van het terrein ook een bocht naar het westen maakt. Mogelijk is dit een van de grachten die op de kaart van Haubois te zien is. Deze bijzondere vondst kan een belangrijk puzzelstukje in het onderzoek zijn.

 

7 juni | Muntgewicht

De vondst van de dag is een prachtig muntgewicht. Muntgewichten werden vroeger gebruikt om te kunnen controleren of de munt wel van voldoende gewicht was. Munten bestonden uit edelmetaal zoals zilver en goud en hadden dus verschillende gewichten. Afhankelijk van waar, door wie of welke stad ze uitgaf, met een muntgewicht kon men nagaan of de munt niet te licht was en je dus te weinig betaald kreeg. De afbeelding op het gewicht gaf aan welke munt gewogen kon worden.

3 juni | Bal van steengoed aardewerk

Vandaag vonden we een bal, gemaakt van steengoed aardewerk. Deze bal is vroeger waarschijnlijk gebruikt als stop op een (bier)kruik en stamt uit de 18e eeuw.

2 juni | Handgevormd aardewerk

De bovenste laag van de grachtdemping bestaat uit afgeschoven wierdegrond. Hierin vinden we veel oud materiaal, onder andere veel aardewerk. De foto laat een aantal voorbeelden zien. Van links naar rechts zie je randscherven uit de late ijzertijd, vroeg-Romeinse tijd (1e eeuw), laat-Romeinse tijd/overgang naar vroege middeleeuwen en vroege middeleeuwen. Uit de vondsten blijkt dat de wierde van Sauwerd dus al vanaf de ijzertijd dateert.

1 juni | Loden object

Vanmorgen vonden we in de demping van de gracht dit vrij grote loden object. Het is cilindervormig met beschadigingen aan de boven- en onderkant. De functie is niet precies bekend: het zou een (contra)gewicht kunnen zijn en in dit geval dateert het object uit de periode 1600-1900. Een andere (spannender) mogelijkheid is dat het hier gaat om een loden haakbuskogel en in dit geval dateert het object uit de late middeleeuwen. Een functie als haakbuskogel zou ook de beschadigingen aan het object kunnen verklaren. Er zijn meerdere dergelijke objecten bij het onderzoek gevonden tot nu toe, maar dit is wel een behoorlijk groot en zwaar exemplaar.

31 mei | Bikkel met loodvulling

We vonden vandaag een bikkel met loodvulling, onderdeel van het (kinder)spel bikkelen. De bikkel betreft een koot van dierenbot waarin een gaatje is gemaakt om hem te vullen met lood en dus te verzwaren. De datering is onbekend, maar in onze contreien wordt vaak een datering vanaf de late middeleeuwen gehanteerd. Het spel wordt al vanaf de klassieke oudheid gespeeld.

30 mei | Arendschelling uit Kampen

In de grachtvulling vonden we vandaag een 17e eeuwse zilveren munt (Arendschelling) uit Kampen. Deze munten waren vroeger zes stuivers waard. Op het voorbeeld hiernaast zien we onderaan twee foto's van de aangetroffen munt en bovenaan de oorspronkelijke staat van de munt.

27 mei | Profiel van de gracht

Als vondst van de dag hebben onze archeologen vandaag gekozen voor een mooi profiel van de doorsnede van de gracht rond de voormalige borg. De onderste lagen betreffen grachtvullingen, de bovenste dempingslagen. De gracht is ingegraven in kwelder (grijze laag onderin profiel). Dit is maar de rand van de gracht, de totale breedte was veel meer, mogelijk wel 20 meter.

25 mei | Liard van Ferdinand van Beieren

Vandaag troffelden jong en oud mee. Uit de grond kwam een Liard van Ferdinand van Beieren uit het bisdom Luik. De munt is geslagen in de 17e eeuw. Een Liard is vergelijkbaar met een oord, een dubbele duit. Een leuk feitje is dat het wapenschild net als het wapen van de familie Onsta een leeuw bevat. Aan de rechterkant van de munt zien we de naam van Ferdinand staan.

24 mei | Paalkuil

Vandaag een nieuwe vondst, of beter gezegd, spoor van de dag. We vonden een fraaie paalkuil onder de gracht. Hoort het bij de gracht of is het een spoor van de aanleg van de gracht? Is het een staander van een steiger of hoort het bij een bruggetje? Het spoor bevindt zich onder de noordpijl en tekent zich grijs af in de lichtgrijze natuurlijke klei.

23 mei | Deel van een keurlood

 Vandaag weer een metaalvondst. We vonden een deel van een keurlood (lakenlood) met op de ene zijde het wapen van Groningen en Ommeland. De dubbelkoppige adelaars staan voor de stad Groningen en de banden met hartjes (of pompebladen) symboliseren de Ommelanden. Op de keerzijde staan de cijfers 6 en 0. Het zou mogelijk om een deel van een jaartal kunnen gaan.

20 mei | Waterkruik

Vandaag vonden we een vrijwel complete waterkruik van steengoed. De waterkruik is een mooi bol exemplaar waarvan alleen de oren ontbreken. Een superblije Maaike troffelde de kruik op.

19 mei | Slijpstenen

Uit de grond kwamen vandaag twee prachtige slijpstenen tevoorschijn. Vooral het rechter exemplaar is bijzonder fraai met een diepe inkeping, ontstaan door het veelvuldig slijpen van ijzeren gereedschap of messen.

18 mei | Fragment van een grafsteen

Vandaag vonden onze archeologen een fragment van een grafsteen. De letters 'ERE' behoren mogelijk tot het woord 'Here' en het lijkt erop dat er een deel van een jaartal te zien is (waarschijnlijk 16..). De grafsteen is gemaakt van Belgisch hardsteen en is in de oostelijke gracht aan de voet van de voormalige middeleeuwse kerk aangetroffen. Het is waarschijnlijk in de gracht terechtgekomen bij het delven van de graven op het aangrenzende kerkhof.

17 mei | Tap met zeemeermin

Vandaag vonden we een schitterende tap/schenkkraan met een fraaie zeemeermin bovenop. De kraan is hol en heeft aan de voorzijde van de meermin twee gaten, waar als de kraan gekanteld wordt, een vloeistof uitgegoten kan worden.

16 mei | Versierde scherf

De vondst van de dag is een fraaie versierde scherf uit de Romeinse tijd. Het borgterrein is onderdeel van de Wierde van Sauwerd. Af en toe vinden we tussen de vondsten die bij de borg of het steenhuis horen ook artefacten die ouder zijn. Zo ook deze lokaal geproduceerde Romeinse wandscherf met zeer fraaie decoratie.

13 mei | Goudse pijpenkoppen

Vandaag vonden we een aantal Goudse pijpenkoppen met steel en fraaie hielmerken. 

12 mei | Versierde beslagplaat

Soms komen er prachtige pareltjes onder een roestkorst vandaan. Bij de vondstverwerking van kwetsbaar vondstmateriaal vonden we vandaag een mooi versierde beslagplaat met vijf puntige sterren.

11 mei | Leren kinderschoen

Vandaag kwam uit de humeuze bodem van de oude gracht een leren kinderschoen tevoorschijn. Eerst vonden we de zool waarop al euforisch werd gereageerd. Na het maken van deze foto werden ook andere delen van het schoentje gevonden. Kinderschoenen werden vroeger alleen gedragen door de gegoede burgerij. Wie weet of en welk Onsta-kind dit schoentje heeft gedragen?

10 mei | Gedecoreerde hanger 

De vondst van de dag is een mooi gedecoreerde hanger. In het midden van de hanger is een bijzondere opening te zien. Mogelijk is dit een sleutelgat.

9 mei | Een dubbele duit (Friese oord) 

Vandaag is de opgraving van start gegaan. Onze archeologen vonden hierbij een dubbele duit met een tekening van een Fries edelman. Op de munt staat aan de linkerkant de letter F en aan de rechtkant een O. De Friese oord was een provinciale munteenheid in Friesland. Nadat de munt is schoongemaakt kunnen we de datering vaststellen.

Recente projecten Archeologie

Certificering