Vondsten archeologische opgraving Camminghaburg

Archeologische opgraving op een toplocatie
Onze archeologen zijn druk met de opgraving rondom de oprijlaan van de machtigste familie in Leeuwarden. De familie Cammingha, naamgever van SC Cambuur. De locatie is zeer rijk aan vondstmateriaal. Daarom tonen wij elke dag de bijzonderste vondsten hier. 

2 december | Uitwerken vondstmateriaal

Het uitwerken van het vondstmateriaal is begonnen. Als eerste is gekeken naar het mogelijke inktpotje. Dit bleek na enig onderzoek een zalfpotje te zijn. Het potje dateert in de periode 1450 tot 1500.

1 december | De uitwerking van de 3D-laserscan

Klik in de scan en beweeg de muis om rond te kijken. Klik op een pijl om naar een andere scanlocatie te gaan.

Bekijk op volledig scherm

27 november | Vondstmateriaal Leeuwarden exclusief kwetsbaar vondsmateriaal (glas, metaal en leer)

Gisteren was de laatste dag van de archeologischeopgraving. Al met al een rijkdom aan vondsten. 

26 november | Een mogelijk inktpotje 

 

25 november | Hals baardmankruik en een nieuwe afvalkuil

Foto 1: Hals baardmankruik
Foto 2: We hebben weer een nieuwe afvalkuil gevonden met mooi vondstmateriaal 

25 november | Gouden munt

25 november | Steengoed scherf en grote munt

Foto 1: Steengoed scherf
Foto 2: Grote munt uit Nederlands-Indië 1857

24 november | Koperen tapkraan, handvat kookpot & melkglas

Op de eerste foto is een koperen tapkraan zichtbaar. Op de tweede foto een handvat van een kookpot met antislip ribbel. Op de derde foto zien we een fragment van een melkglas.  

23 november | Diergraf

Mariëlle legt een diergraf van een varken vrij

20 november | Duimstok en hoefijzer

Op de eerste foto is een fragment van een duimstok zichtbaar. Op de tweede foto een klein hoefijzer

20 november | Delfts blauw bord en belletje

Op de eerste foto zien we een fragment van een Delfts blauw bord gedecoreerd met een gebouw. Op de tweede foto zien we een koperen belletje.

19 november | Grote sloot en patroonhuls

Onze archeologen hebben een grote sloot in het westelijke huizenblok aangetroffen. Deze grijsbruine onderste vulling dateert waarschijnlijk uit de late middeleeuwen (foto 1). Op de tweede foto zien we een patroonhuls uit 1896. 

18 november | Munten

Foto 1: Oord
Foto 2: Stadsmuntje Groningen uit de late middeleeuwen 

18 november | Munten en een lodenkogel 

Foto 1: Onder het westelijke huizenblok hebben onze archeologen een zilveren dubbeltje uit 1914 gevonden
Foto 2: Een grote loden kogel
Foto 3: Een Duitje 

17 november | Botten en een bezem 

Foto 1: een bot van een snoek (de zwarte) en een bot van een zwaan (de gelige). Foto 2: een bezem. 

17 november | Munt, lakenlood en ring

De munt is een Friese duit uit 1653, een lakenlood uit 1644 en een ring. 

17 november | Vondstrijke afvalkuil

Op de eerste foto zien we één van onze archeologen troffelen in de zeer vondstrijke afvalkuil. Op foto 2 zien we we de kuil en op foto 3 een benen naaldenkoker.

17 november | Speelgoed schep en een voet van een schaal  

Op foto één zien we een klein speelgoed schepje van waarschijnlijk lood en tin en op de tweede foto een voet van een glazen schaal.

16 november | Leren schoenen en stukjes textiel 

De archeologen blijven interessante vondsten doen. Zo vinden ze vandaag stukjes textiel en een paar leren schoenen.

16 november | Krukje en standring

Tussen resten afval van voornamelijk mest en dierlijke botten hebben we een krukje gevonden (foto 1). Op de tweede foto is de bodem van een standring van glas zichtbaar. 

13 november | Goudse pijp  & geïnteresseerden 

Op de eerste foto is een Goudse pijp uit eind 17e / begin 18e eeuw zichtbaar. Daarnaast kijken de hele dag door geïnteresseerden bij de werkzaamheden (foto 2). 

13 november | Zijaanzicht dubbele duiker & kuilen en paalsporen

Onze archeologen denken dat de dubbele duiker een aansluiting heeft op de kadewerken aan het begin van de Westgracht (foto 1). Op de tweede foto zijn onze archeologen zichtbaar die kuilen en paalsporen in het vlak ten zuiden van de kadewerken hebben gevonden. Deze worden op dit moment gecoupeerd en archeologisch gedocumenteerd. 

 

12 november | Schoongemaakt muurwerk en 3D laserscan ogpraving

Op de eerste foto is het muurwerk schoongemaakt zichtbaar. Op de tweede foto zien we onze landmeter/maatvoerder een 3D laserscan maken. Hiermee leggen we in 360 graden de opgraving vast, zodat we later precies kunnen terugzien wat er nu wordt aangetroffen. De scan maken we binnenkort ook voor het publiek beschikbaar om in rond te kijken. Zo kan iedereen straks een kijkje nemen in de opgraving, bijvoorbeeld met een VR-bril.

 

12 november | Voetje van tin, schoengespje en een mogelijke wijzer van een klok

Op de eerste foto is een miniatuur voetje van tin zichtbaar. Het voetje is wellicht van speelgoed geweest. Op de tweede foto is een schoongemaakte schoengesp zichtbaar en op foto 3 staat een mogelijke wijze van een klok.

12 november | Muntgewicht, muurwerk en inlaat duiker   

Het muntgewicht (foto 1) is van een Engelse rozenobel. De hoek van het muurwerk (foto 2) is 1.5 meter in totaal. De muur is 2.5 steens dik.  Op foto 3 is de inlaat van de duiker in het bouwwerk zichtbaar.  

11 november | Gigantisch muurwerk

Het muurwerk gaat diep door. De contouren worden op de eerste foto steeds beter zichtbaar. Later op de middag (foto 2) is het muurwerk goed zichtbaar.

11 november | Werpkoot en een boekbeslag

Deze werpkoot (foto 1) is verzwaard met lood en is gebruikt voor het kootspel. 

10 november | Minigesp en Westgracht

10 november | Restanten kademuur in Westgracht

Het muurwerk gaat diep door, minstens een meter. Is het overstort of onderdeel van een grote constructie zoals een poortgebouw?
 

9 november | Lerenschoen 
 

4 november | Leren babyschoen

6 november | Onderste duiker en doorsnede gracht

De onderste duiker van het duiker systeem is ook gevonden, evenals de doorsnede van de gracht. 

 

6 november | Duiker systeem

Het duikersysteem blijkt achter het klephuis een oudere voorloper te hebben.

Recente projecten Archeologie

Recente archeologie projecten

Certificering