Archeologie

Archeologische opgraving wierde in Adorp

In opdracht van BAM Infra en de Provincie Groningen voert MUG Ingenieursbureau archeologisch onderzoek uit in een wierde direct ten noorden van Adorp. De wierde is een rijksmonument en is in de Romeinse tijd verlaten. De verlaten wierde functioneerde circa 1850 jaar als weiland. Dit zorgt voor uitzonderlijk veel vondsten en een rijkdom aan wetenschappelijke kennis.

Aanleg doorfietsroute en sloot
Het archeologisch onderzoek vindt plaats in het kader van de aanleg van een doorfietsroute tussen Winsum en Groningen. Dat is een breed fietspad met zo min mogelijk verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Naast een fietspad wordt ook een watergang aangelegd die dwars door de aanwezige wierde snijdt en waar de aanwezige archeologie veilig gesteld dient te worden. De wierde heeft een vermoedelijke lengte van 230 meter en deze wordt laagsgewijs verdiept. De onderzoeksvlakken worden om de 20 cm aangelegd met behulp van een graafmachine met een schaafbak om de verschillende periodes goed te kunnen onderscheiden. Het is fantastisch dat we zelfs de onderste lagen van de wierde kunnen onderzoeken, gezien de aanlegdiepte van de sloot. 

Vondsten
Onze archeologen doen uitzonderlijk veel vondsten, waarbij veelal de vondsten bestaan uit aardewerk. Zo worden er regelmatig nog onbekende varianten en typen terpaardewerk gevonden. Het onderzoek naar deze varianten zal de kennis van lokaal geproduceerd aardewerk aanzienlijk aanvullen. Daarnaast zijn veel speelschijfjes van terpaardewerk gevonden, alsmede veel fibulae (zie afbeelding 3). Een fibula is een historische mantelspeld. De fibula op de afbeelding is een Alesia Fibula die vooral gedragen werd door soldaten in het Romeinse leger ten tijde van de keizer Augustus. De pot op afbeelding 4 is één van het type K3 en komt uit de eerste eeuw na Christus. 

Elke dag wordt de vondst van de dag op onze vondstenpagina gedeeld!

Uitdagende opgraving
Een wierde opgraven is heel complex. Dit komt doordat geen enkele wierde hetzelfde is in opbouw. Het vergt veel kennis en onderzoek om inzicht te krijgen in de afzonderlijke gebruiksperioden van de wierde en de toenmalige voedseleconomie van de wierdebewoners . Stapsgewijs krijgen we een goed beeld van de wierde en haar gebruikers.

Lees ook:

Romeinse resten bij Adorp

De wierde tussen Adorp en Sauwerd zit vol met resten uit de Romeinse tijd. Voordat we hier beginnen met de aanleg van de doorfietsroute tussen Groningen en Winsum, graaft MUG Ingenieursbureau deze resten minutieus op. Dat archeologisch onderzoek levert nu al heel veel resten van potten, aardewerk en metaalvondsten op.
Terug naar overzicht
  • Opdrachtgever: BAM Infra en de Provincie Groningen
  • Plaats: Adorp

Certificering