Infra, Water & Natuur, Milieu, Energie

Zonnepark Leeksterveld

Regelmatig werkt MUG Ingenieursbureau samen met Powerfield en Chint Solar voor het ontwerp en de bouw van zonneparken. Vlakbij de vestiging van MUG Ingenieursbureau in Leek wordt een zonnepark gerealiseerd, namelijk bij het Leeksterveld. MUG Ingenieursbureau voert verschillende werkzaamheden uit voorafgaand en tijdens de realisatie van het zonnepark.

Powerfield heeft de vergunningen voor het zonnepark, de landschappelijke inpassingen, subsidies en dergelijken geregeld. Chint Solar heeft het park overgenomen voor verdere (technische) ontwikkeling, bouw en oplevering. Binnen het onderzoek en de werkzaamheden levert MUG Ingenieursbureau vanuit verschillende afdelingen een bijdrage.

De werkzaamheden die door MUG Ingenieursbureau zijn uitgevoerd zijn: 

 • Bodemonderzoek
 • Aanbesteding van de uit te voeren bodemsanering en toezicht
 • Milieukundige begeleiding van de bodemsanering
 • Ontwerp en tekenwerk voor natuurcompensatie (sloten en natuurvriendelijke oevers)
 • Opstellen ontwerptekeningen voor realiseren van dammen met duikers in de bestaande sloten
 • Aanvragen van diverse vergunningen die nodig waren voor bepaalde werkzaamheden binnen het zonnepark
 • Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming
 • Coördinatie van ecologische onderzoeken en begeleiding
 • Contact onderhouden met de betreffende bevoegde gezagen (o.a. gemeente, provincie en waterschap) namens Chint Solar
 • Omgevings- en stakeholdersmanagement namens Chint Solar
 • Deel uitmaken van het project management team voor de bouw namens Chint Solar
 • Inspectie zonnepark
 • Directievoering en toezicht houden

Het zonnepark is circa 21 hectare groot en er zijn circa 53.000 zonnepanelen geplaatst. 

Terug naar overzicht
 • Opdrachtgever: Chint Solar
 • Plaats: Leek

Certificering