Archeologie

Archeologisch onderzoek Lindevallei

In opdracht van de Provincie Fryslân voert MUG Ingenieursbureau archeologisch onderzoek uit in de Lindevallei. De Lindevallei is een natuurgebied, waar onder andere de rivier de Linde loopt. Vroeger had de Linde drie meanders, een lus in een natuurlijke waterloop. Vroeg in de 20ste eeuw zijn de meanders van de rivier de Linde dichtgeslibd met zand, veen en lokaal (scheeps)afval en daarna nooit meer verstoord. Provincie Fryslân wil de Lindevallei weer een natuurlijk aanzien geven, daarom worden in de Lindevallei de drie meanders uitgegraven.

De meanders zijn rijk aan vondstmateriaal, onze archeologen doen de ene naar de andere vondst. Een greep uit de vondsten:

 • Een zilveren rijderschelling, (zes stuiverstuk) uit Kampen, 1665. Het omschrift luidt; MO NO ARG CIVIT CAMPEN (16)65 en CONCORDIA RES / PARVÆ CRESCUNT
 • Bijzonder gedecoreerde pijpenkoppen
 • Een kanonskogel van 5,5 kg en een pistoletkogel
 • Heft van een zwaard
 • Rad van een ruiterspoor
 • Bootshaken
 • Vier leren beurzen
 • Heel veel gereedschap
 • (Zilveren) knopen
 • Speelgoed, zoals fragmenten van poppen
 • Schoenen en riemen
 • Tinnen keukengerei

Geheimen van de Linde worden ontrafeld
De vondsten van dit archeologische onderzoek leveren een mooie bijdrage aan het ontrafelen van de geheimen van de Linde. De vondsten zullen inzicht bieden in de toenmalige 18e en 19e eeuwse lokale binnenvaart. Er heerste welvaart in de binnenvaart bij de Linde. Dit blijkt onder andere uit alle rijkelijk gedocreerde pijpenkoppen en de zilveren knopen. 

Lees ook
Unieke archeologische schatten uit de Tachtigjarige Oorlog gevonden bij Oldeholtpade
Graven door meander van Linde uit 19e eeuw; in het gebied is ook gejaagd

 

Gerelateerd Nieuws

Terug naar overzicht
 • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
 • Plaats: De Hoeve

Certificering