Energie

Haalbaarheidsstudie zonnepanelen op rioolwaterzuiverings installaties

Provincie Friesland wil in 2030 vier keer zoveel schone energie opwekken met zonnepanelen en windmolens. Wetterskip Fryslân is naast de Friese gemeenten en de provincie Friesland één van de trekkers in duurzaamheid en wil in 2025 energieneutraal zijn. Daarom heeft Wetterskip Fryslân op 13 rioolwaterzuiveringsinstallatielocaties zonnepanelen geplaatst. Zij willen het plaatsen van zonnepanelen indien mogelijk uitbreiden. Om een realistische indruk te krijgen voert MUG Ingenieursbureau in samenwerking met Ekwadraat een haalbaarheidsstudie uit.

Binnen de haalbaarheidsstudie wordt gekeken naar 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties(RWZI)-locaties. Dit zijn zowel locaties waar al zonnepanelen aanwezig zijn en onderzoek wordt verricht naar de mogelijke uitbreiding van het aantal zonnepanelen, als locaties waar nog geen zonnepanelen aanwezig zijnIn de haalbaarheidsstudie wordt gekeken naar de RWZI-locaties en de aangrenzende kadastrale terreinen. Er wordt niet alleen gekeken naar de hoeveelheid zonnepanelen, maar ook naar aspecten als de aansluiting op het landschap en ecologie.

Alle 27 locaties zijn door MUG Ingenieursbureau bezocht. Gezamenlijk met de klaarmeesters van de RWZI-locaties is elke potentiële ruimte in kaart gebracht. Alle informatie wordt verwerkt in een geografisch informatiesysteem (GIS) om optimale gegevensverwerking en -beheer te faciliteren. Dit zorgt ervoor dat op ieder moment actuele en dezelfde informatie beschikbaar is. De adviseurs van Ekwadraat voeren de technische en financiële haalbaarheid uit.

Het eindproduct is een goed onderbouwd haalbaarheidsonderzoek, zodat Wetterskip Fryslân alle informatie tot haar beschikking heeft om de volgende stap te zetten.

Terug naar overzicht
  • Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân

Certificering