GeoSolutions

Maatvoering Vijzelstraat Amsterdam

Midden in het historische centrum van Amsterdam ligt de Vijzelstraat. Het is een belangrijke route door het centrum waar trams, fietsers, voetgangers en auto’s gebruik van maken. De toenemende drukte vraagt om een andere inrichting. De gemeente Amsterdam heeft Max Bögl de opdracht gegeven om de straat te herinrichten en drie historische bruggen te vernieuwen. Na oplevering van het project eind 2021 is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en gaan de vernieuwde bruggen weer tientallen jaren mee.

Max Bögl heeft MUG Ingenieursbureau in juni 2019 gevraagd om mee te denken en mee te werken in het gehele maatvoeringsproces. Een prachtig project met vele facetten en uitdagingen in een van de drukste straten van Amsterdam. Naast het advieswerk over de aanpak, verricht MUG Ingenieursbureau de onderstaande werkzaamheden.

1. Maatvoeringsplan

Voorafgaand maakten we eerst een maatvoeringsplan waarin we de activiteiten, de werkwijze en de processen hebben vastgelegd.

2. Meetkundige grondslag

Vervolgens hebben we een primaire- en secundaire meetkundige grondslag gemaakt om gedurende de looptijd van het project de gewenste nauwkeurigheden te kunnen borgen.

3. Controle uitgangspunten

Op basis van deze grondslag is getoetst of het gemaakte ontwerp past in de beschikbare ruimte en op de aansluitende wegen.

4. Deformatiemetingen

Elementen die schadegevoelig zijn, bijvoorbeeld bruggen en kades, controleren we op eventuele zettingen (deformatie). Daarmee houden we in de gaten of de werkzaamheden invloed hebben op de omgeving.

5. Maatvoering en controle metingen

Een van de eerste stappen tijdens de realisatie is het verleggen van kabels en leidingen om ruimte te maken voor de nieuwe situatie. Zodra dit gereed is zetten we gefaseerd de nieuwe situatie uit volgens het ontwerp. De maatvoering betreft kabels en leidingen, bruggen, spoorbaan en de weginrichting. Dit gaat soms op hoofdlijnen en soms zeer gedetailleerd.

6. Controlemaatvoering en As-built

Tijdens de realisatie worden controlemetingen verricht en getoetst of er geen afwijkingen zijn. De rapportage (keuringen) wordt goed geborgd in het kwaliteitssysteem van Max Bögl.

7. As- built

Na de realisatie van elk deelproject meten we de situatie opnieuw in en worden de metingen verwerkt in de as-built tekening.

Het project kent een gefaseerde planning omdat het verkeer tijdens de realisatie gebruik moet blijven maken van de Vijzelstraat. De werkzaamheden zijn begonnen in augustus 2019 en duren tot eind 2021. Meer informatie over het project staat op de website van de gemeente Amsterdam.

Het Verkeer: Vijzelstraat

Er wordt hard gewerkt aan de Vijzelstraat. De straat wordt heringericht waarbij meer ruimte voor voetgangers en fietsers komt. Ook de drie bruggen worden gerenoveerd.
Terug naar overzicht

Expertise

  • Opdrachtgever: Max Bögl
  • Tijdsbestek: Aug. 2019 tot eind 2021
  • Plaats: Amsterdam
    Contactpersoon
  • Geert Medendorp

Certificering