Infra, Water & Natuur, Milieu

Franekerstraat in Bolsward

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân verzorgt MUG Ingenieursbureau voor de herontwikkelingslocatie aan de Franekerstraat in Bolsward de projectengineering voor het bouw- en woonrijp maken.

(Luchtfoto door: Joost Bosch)

Integraal project
De Franekerstraat in Bolsward is een voorbeeld van een integraal project bij MUG. Niet alleen de afdeling Infra, Water & Natuur heeft geholpen in de voorbereiding, ook de afdeling Milieu heeft verschillende bodem- en asbestonderzoeken gedaan en adviezen geschreven voor dit project. De perfecte basis voor de gemaakte plannen op deze locatie is gemaakt door de afdeling Geo-ICT & Geo-Info, de locatie en omgeving zijn nauwkeurig vastgelegd. Onze archeologen hebben getoetst of archeologie een item zou kunnen worden in dit project.

In dit project heeft MUG een bredere rol dan alleen het opstellen van het contract. We toetsen of de verschillende stedenbouwkundige plannen passen in de beschikbare ruimte, organiseren het verleggen van de kabels en leidingen, stemmen de waterhuishouding en het rioolontwerp af met Wetterskip Fryslân, verzorgen de ecologische onderzoeken en organiseren en begeleiden bodemsaneringen in afstemming met het bevoegd gezag. Ook de aanbestedingsprocedure is door MUG verzorgd. Daarbij wordt de opdrachtgever steeds geïnformeerd over de financiële gevolgen voor zijn project. De verschillende onderdelen hebben interactie met elkaar en vragen om een goede regie.

Directievoering en toezicht
Begin 2020 is de uitvoering van start gegaan. In deze fase van het project verzorgen wij de directievoering op het werk op basis van de UAV 2012 en houden wij dagelijks toezicht op de uitvoering. De afdeling Milieu is betrokken bij de bodemsaneringen die onderdeel zijn van het werk.

 

Nieuws over dit project

Terug naar overzicht
  • Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
  • Plaats: Bolsward
Contactpersoon

Certificering