Archeologie, Milieu

Ontwikkeling Mercuriushof in Assen

Bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, milieukundige begeleiding en advies voor de ontwikkeling Mercuriushof in Assen.

Tegen het centrum van Assen, langs Het Kanaal, ontwikkelt Geveke Bouw & Ontwikkeling nieuwe woonruimte. Op de plek waar lange tijd een schoolgebouw heeft gestaan, worden woningen en een appartementencomplex gebouwd. In opdracht van Geveke Bouw & Ontwikkeling is MUG Ingenieursbureau betrokken bij het voortraject van de ontwikkeling en tijdens de graafwerkzaamheden ten behoeve van de sloop en bouw. Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen is bodemonderzoek uitgevoerd.

In het verleden is er stortmateriaal op de locatie aangebracht (met name puin en gruisachtige materialen), waarbij bodemverontreinigingen zijn ontstaan. Tijdens het bodemonderzoek is ook de omvang van de aanwezige bodemverontreinigingen in kaart gebracht. Tijdens de ontwikkelwerkzaamheden zijn en worden de bodemverontreinigingen gesaneerd. Hierbij heeft MUG Ingenieursbureau een adviesrol en voeren wij de milieukundige begeleiding uit. Ook hebben wij het vergunningstraject voorafgaand aan de uitvoering van de sanering verzorgd. Verder bleek dat er mogelijk archeologische resten en waarden aanwezig waren in de bodem. Om hier een beter beeld van te krijgen, is door ons bureau een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Nieuws over dit project

Terug naar overzicht

Expertise

  • Opdrachtgever: Geveke Bouw & Ontwikkeling
  • Plaats: Assen
Contactpersoon

Certificering