Infra, Water & Natuur, Milieu, Geo-ICT & Geo-Info

Woningbouw terrein voormalige strokartonfabriek 'De Eendracht' in Appingedam

De gemeente Appingedam heeft de ambitie de komende decennia een nieuwe hoogwaardige wijk te bouwen op het terrein van de voormalige kartonfabriek De Eendracht. Tot het jaar 2030 worden er gefaseerd naar schatting 200 woningen gebouwd. Het gebied ‘De Eendracht’ ligt nabij het centrum van Appingedam. MUG Ingenieursbureau heeft van gemeente Appingedam de opdracht gekregen om de bestek voorbereiding uit te voeren, inclusief het bodemonderzoek en eventuele saneringsvoorbereiding. De betrokken afdelingen hierbij zijn Geo-ICT & Geo-Info, Infra, Water & Natuur en Milieu.

Van fabrieksgrond naar woningbouwgrond

Het terrein heeft een rijk verleden ten aanzien van de strokartonfabricage. Na het faillissement in 2006 heeft de gemeente het terrein in 2008 in eigendom gekregen waarna de gebouwen in 2012 zijn gesloopt. In 2014 heeft een 1e fase bodemsanering plaatsgevonden met de aanleg van huidige kartonbaan (fiets-voetpad). Bij deze sanering is veel sterk verontreinigde grond verplaatst van de noordzijde naar de zuidzijde van het terrein en vervolgens afgedekt met schone grond. De gemeente heeft als voornemen mom in een aantal fasen een deel van het noordelijke terreindeel voor woningbouw geschikt te maken. Voor de 1e fase is MUG Ingenieursbureau geselecteerd de bestek voorbereiding uit te voeren. Alvorens het bodemonderzoek gestart kon worden, kwam men tot de ontdekking dat er nog veel gronddepots met onbekende kwaliteit aanwezig waren, evenals een laag grond op de nog reeds aanwezige oude terreinverharding. Hiervoor heeft MUG Ingenieursbureau de hoeveelheden inzichtelijk gemaakt en de keuringen verricht. Ook selecteerden wij de aannemer die de gronddepots uiteindelijk heeft verplaatst naar het zuidelijke terreindeel. Verder waren wij verantwoordelijk voor het toezicht houden. Begin 2020 zal de aanwezige terreinverharding onder saneringscondities worden verwijderd. Hierna kan MUG Ingenieursbureau met de oorspronkelijke opdracht bezig.

Nieuws over dit project

Terug naar overzicht
  • Opdrachtgever: Gemeente Appingedam
  • Plaats: Appingedam
Contactpersoon

Certificering