Archeologie

Archeologisch onderzoek Kaden Bombay

De archeologen van MUG Ingenieursbureau zijn gevraagd om bij de kaden van Bombay (Grootegast) archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is noodzakelijk in verband met de versterking van de kaden. Hierbij is grondwerk noodzakelijk waardoor mogelijk archeologische waarden verloren gaan. Het betreft een rijke historie waar Spanje, India, Fryslân en Groningen samenkomen.

De archeologen van MUG Ingenieursbureau zijn gevraagd om bij de kaden van Bombay (Grootegast) archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is noodzakelijk in verband met de versterking van de kaden. Hierbij is grondwerk noodzakelijk waardoor mogelijk archeologische waarden verloren gaan.

Uit het onderzoek, dat begin 2020 is uitgevoerd, blijkt dat op wisselende diepte een archeologisch interessante bodemlaag aanwezig is. MUG Ingenieursbureau heeft geadviseerd om planaanpassing uit te voeren zodat de archeologisch interessante laag tijdens de werkzaamheden niet vergraven wordt. De uitvoering van de werkzaamheden aan de kaden is aangepast. Hierdoor is er geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Bombay/Mumbai is de grootste stad van India en de hoofdstad van de deelstaat Maharashtra maar het is ook een buurtschap in de Groningse gemeente Grootegast. Aan het eind van de 19e eeuw is hier de poldermolen Bombay gebouwd die de bemaling van de polder Bombay verzorgde. Het is één van de weinige poldermolens die met een scheprad waren uitgerust. Het scheprad schijnt nog aanwezig te zijn. Het onderstuk van de molen is verbouwd tot woonhuis. De door het Wetterskip Fryslân te versterken Groningse kaden liggen op de kruising van het Kolonelsdiep en de Doezumertocht.

Het Kolonelsdiep is tussen 1571 en 1575 op initiatief van de Spaanse kolonel Caspar De Robles aangelegd om de verbinding tussen Leeuwarden en Groningen te verbeteren. In Friesland zijn de restanten van dit kanaal grotendeels opgenomen in het Prinses Margrietkanaal. Bij Bombay is het originele kanaal nog aanwezig dat te vervolgen is tot het Hoendiep bij Briltil. Het door de archeologen van MUG Ingenieursbureau onderzochte gebied heeft een rijke historie waar Spanje, India, Fryslân en Groningen samenkomen.

Nieuws over dit project

Terug naar overzicht
  • Plaats: Grootegast
Contactpersoon

Certificering