GeoSolutions

Schouwapplicatie voor waterschap HHNK

Om het schouwproces te optimaliseren heeft MUG Ingenieursbureau een schouwapplicatie ontwikkeld op basis van Esri Portal en GeoWeb, volledig afgestemd op de eisen en wensen van HHNK.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de verantwoordelijkheid om in het gebied wateroverlast of droogte te voorkomen. Door middel van een schouw worden waterwegen regelmatig gecontroleerd op de afvoer van water, op obstakels, begroeiing en bagger. Er zijn drie typen te onderscheiden: de najaarsschouw, de baggerschouw en de knelpuntenschouw. Om het schouwproces te optimaliseren heeft MUG Ingenieursbureau een schouwapplicatie ontwikkeld op basis van Esri Portal en GeoWeb, volledig afgestemd op de eisen en wensen van HHNK. Een uitstekende samenwerking, mede omdat HHNK al beschikte over het volledige scala aan Esri-tools en MUG Ingenieursbureau de kennis in huis heeft over deze producten.

De toewijzing van onderhoud 

De schouwmeesters van HHNK kunnen met behulp van de applicatie – die op een tablet eenvoudig gebruikt kan worden – overtredingen in de watergangen aangeven. De schouwapplicatie is eenvoudig voor de gebruiker en voorkomt overbodige handelingen dankzij de slimme workflows in GeoWeb. Bovendien is de applicatie zo ingericht dat de onderhoudsplichtige aangeschreven wordt na het vaststellen van de overtreding. Een brief wordt automatisch gegenereerd.

Op woensdag 6 maart 2019 is de applicatie door de GIS-adviseurs van MUG Ingenieursbureau officieel overhandigd aan de projectmedewerkers van het schouwteam van HHNK.

Samen met het GIS-team van MUG Ingenieursbureau hebben we succesvol een schouwapplicatie ontwikkeld waar techniek en kennis mooi samen komen.

Jolanda Aalders-Tammer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Terug naar overzicht

Expertise

  • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
  • Plaats: Heerhugowaard
    Contactpersoon
  • Edwin Stoffelsma

Certificering