Infra, Water & Natuur

Verbreding N34 van Coevorden – Emmen

Dura Vermeer verdubbelt in opdracht van de provincie Drenthe de N34 tussen Emmen-West en de N381 naar 2×2 rijbanen. Zo zijn de verkeersveiligheid en de doorstroming straks beter.

Het traject loopt van Coevorden-Noord tot aan het klaverblad A37 en van Emmen-West tot aan de N381 (aansluiting Frieslandroute). Het tussenliggende deel, bij Erm, is eerder al verdubbeld. In totaal gaat het om bijna vijf kilometer. Dura Vermeer heeft MUG Ingenieursbureau opdracht gegeven voor het opstellen van het integraal definitief ontwerp (DO), het opstellen van het integrale uitvoeringsontwerp (UO), het opstellen van een werkbeschrijving (ontwerpnota), het analyseren en verifiëren van de eisen in Relatics, het opstellen van het waterhuishoudingsplan en het opstellen van het 3D-ontwerp dat geschikt dient te zijn voor machinebesturing. Onder andere het groenplan, het verlichtingsplan, de kabels en leidingen, een faunaduiker, twee nieuwe viaducten, de bewegwijzering, de verkeersborden, de afwatering (goten en kolken), de markering en de bebakening worden opgenomen in het ontwerp. De raakvlakken tussen de verschillende disciplines worden ruimtelijk inzichtelijk gemaakt, waardoor een uitvoerbaar ontwerp wordt opgesteld. De inzichtelijke knelpunten worden besproken, opgelost en verwerkt in de ontwerpen.

3D-ontwerp

Naast de bestaande rijbaan wordt een nieuwe rijbaan aangelegd, waarna de bestaande kan worden gereconstrueerd en voorzien kan worden van een nieuwe deklaag. Om de verharding van de bestaande rijbaan efficiënt te kunnen vernieuwen en overlagen wordt middels Pavecalc dit ontwerpdeel in 3D vast gesteld. De nieuwe rijbaan is in 3D met de software Civil 3D van Autodesk ontworpen. De verhardingen, markeringen, zijbermen, taluds en watergangen zijn allen in 3D door MUG Ingenieursbureau ontworpen. De 3D-modellen zijn op de gevraagde situatie-, lengte- en dwarstekeningen weergegeven. Ook de grondmodellen, ten behoeve het cunet, de zandkern en voorbelasting, worden in 3D uitgewerkt, waarna deze met machinebesturing worden uitgevoerd. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de provincie Drenthe.

Nieuws over dit project

Terug naar overzicht

Expertise

  • Opdrachtgever: Dura Vermeer
Contactpersoon

Certificering