Anita Engeltjes-Vlam

Anita is sinds eind 2019 gedetacheerd bij de Friese Uitvoeringsdienst voor Milieu en Omgeving (FUMO). De periodes zijn divers en ook het aantal uren in de week verschilt naarmate de opdrachtgever meer of minder ondersteuning nodig heeft.

Peter Esselaar adviseur bij FUMO: “Door de komst van de Omgevingswet worden bodemdossiers overgedragen van provincie naar gemeenten. Bij deze werkzaamheden heeft de FUMO een beroep gedaan op personele ondersteuning van MUG Ingenieursbureau. Deze ondersteuning is in 2020 naar volle tevredenheid geleverd.”

De werkzaamheden betreffen het inhoudelijk beoordelen van de dossiers en aan de hand van een checklist concluderen of een locatie onder het overgangsrecht valt. De meeste gegevens zijn digitaal aanwezig in het door FUMO gebruikte bodeminformatiesysteem Nazca. Soms is het echter noodzakelijk om het papieren dossier op te halen.

Anita:  ‘’Het leukste bij FUMO vind ik het vakinhoudelijke. Ik kan diep ingaan op dossiers en deze nauwkeurig uitzoeken. Verder vond ik de interactie met de collega’s erg leuk, maar helaas is dit sinds Corona veel minder geworden.

Ik werk nu 2,5 jaar bij MUG Ingenieursbureau en vind het leukste om te werken met GIS. Als ik eenmaal met GIS werk, dan voelt het niet als werken en vliegt de tijd voorbij.''

Certificering