Robin Koster

GIS-medewerker

Robin: “Momenteel zit ik gedetacheerd bij Waterschap Vallei en Veluwe, een hele fijne en interessante opdrachtgever. Samen met een paar collega’s richt ik me op het verwerken van verleende vergunningen op het gebied van water. Met het oog op de Omgevingswet is het belangrijk dat het systeem actueel is.

Er komt veel beheer kijken bij data van waterschappen. Mijn belangstelling ligt vooral bij het werken met kaarten en uitpluizen van situaties. De afgelopen tijd heb ik me vooral beziggehouden met:

  • Het intekenen en aanpassen van watersystemen en objecten op basis van informatie uit vergunningen
  • Zelfstandig vergunningen verwerken volgens het protocol en de informatie in GIS verwerken

De detachering bevalt erg goed en is zelfs verlengd met twee maanden. De begeleiding, samenwerking en het onderlinge contact met collega’s is prettig. Tot nu toe is het een heel leerzame periode geweest.”

Steven Wilmink, GIS-specialist bij Waterschap Vallei en Veluwe:

“Voor het verhogen van de actualiteit in het beheerregister heeft Robin een goede bijdrage geleverd met het verwerken van vergunningen. Robin heeft in zijn detacheringsperiode de taak goed en snel opgepakt en stelt de goede vragen bij bijzondere situaties. Zijn kennis van ArcMAP en eigen initiatief in het werk hebben ons team geholpen en onze handen vrij gemaakt voor de andere beheertaken. Daarmee is een grote stap gezet richting actuele leggers die de bron vormen voor de Omgevingswet.”

Certificering