Frank Smid

Sinds 2019 is Frank Smid gedetacheerd als GIS-medewerker bij Wetterskip Fryslân. In deze rol is hij voornamelijk bezig met het maken van kaarten voor vast te stellen peilbesluiten en het verwerken van reeds goedgekeurde besluiten.

Frank: ‘’Ik werk nu bijna twee jaar bij Wetterskip Fryslân voor één à twee dagen in de week. Het is een leuke werkomgeving, met leuke collega’s en een goede dynamiek. In de afgelopen twee jaren ben ik bij diverse opdrachten betrokken geweest. Eén van mijn voornaamste taken is het maken van kaarten voor het vaststellen van peilbesluiten. Na goedkeuring verwerk ik de peilbesluiten in ArcGIS en GEONIS. Het gaat hier vaak om kleine gebieden, waar het (grond)waterpeil wordt aangepast.  

Daarnaast zijn we al enige tijd bezig met het peilbesluit voor de Friese Boezem. Dit is eigenlijk een aaneengesloten open stelsel van al het oppervlaktewater van de Friese meren, vaarten, kanalen, sloten en ander water. Het behelst bijna heel Friesland.

Een ander project waar ik aan bijgedragen heb is het zogenoemde Veenweideproject. In dit project wordt naar oplossingen gezocht voor de balans tussen zinvolle en efficiënte agrarische inrichting. Hierbij wordt gekeken naar het voorkomen van veenoxidatie en inklinking. Mijn taak was om de projectgroep te voorzien van diverse kaarten voor inzicht en overzicht.''

''Het leuke aan de functie van GIS-medewerker is, om (verborgen) data (geografisch) zichtbaar te maken. Ik heb gemerkt dat beeldvorming een stuk sneller en makkelijker gaat als er een goede kaart aanwezig is en op basis daarvan worden er sneller en overtuigender beslissingen genomen.'' 
- Frank Smid

 

Certificering