GIS-medewerker

Onze GIS-medewerker digitaliseert data binnen uiteenlopende werkvelden. Daarnaast kan onze GIS-medewerker uw organisatie ondersteunen in het uitvoeren van alle soorten GIS-analyses.

Onze GIS-medewerker heeft brede ervaring met uiteenlopende projecten bij en met verschillende opdrachtgevers.Van het maken van GIS-analyses tot informatieproducten voor ondersteuning van het werkproces aan de hand van GIS-toepassingen.

Kerntaken

 • Digitaliseren, intekenen en converteren van (omgevings)data in daarvoor ontwikkelde digitale systemen en databases.
 • Informatieproducten (kaart, bestand, rapport, webapplicatie, webapp, webmap) maken, binnen daarvoor bestemde (GIS-)omgeving of dataportaal.
 • Analyseren van (GIS-)data, deze verwerken in een informatieproduct en eventueel conclusies daaraan verbinden en een advies uitbrengen aan de opdrachtgever.
 • Opdrachtgevers adviseren over het beheren en verwerken van (omgevings- en GIS-data) in GIS-systemen of dataportalen en hoe deze actueel te houden.
 • Meedenken in mogelijkheden voor nieuwe innovatieve technieken en toepassingen daarvan in projecten en of processen bij de opdrachtgever.
 • Ondersteuning applicatiebeheer binnen geodomein.

Expertise

 • Automatiseren van processen (Python en Workflow 5).
 • Analyseren van ruimtelijke data door middel van tools en technieken voorhanden binnen ESRI-platform.
 • Inzichtelijk maken van gegevens met behulp van kaarten en dashboards.
 • Ontwikkelen Geo-tooling toepasbaar binnen energiedomein.

Competenties
Flexibel, nauwkeurig, teamspeler, Scrum-werkwijze en innovatief.

Werkvelden
Projectondersteuning, 3D, GIS & Geo-ICT.

Software
ArcInfo, GeoWeb, QGIS, ArcGIS, Geocortex Workflow 5, JavaScript, Python, ArcGIS Desktop (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, etc.), ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Collector for ArcGIS, Operations Dashboard, Survey123, StoryMaps, Workforce, Hub, Insights, ArcGIS Server (10.x)/Enterprise (10.x), Portal for ArcGIS, FME, QGIS, PostGreSQL, PostGIS, Python,GeoWeb, Geocortex Essentials, FME.

Inzetbaarheid

 • Per direct
 • 32 uur per week
 • Op afstand en op locatie 

Certificering