Alexander Melinga

Sinds 1 maart 2021 werk ik anderhalve dag per week (detachering) bij de gemeente Groningen als Adviseur Geo op de afdeling Geo en Data. Deze afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het beheren van het Geo-landschap voor zowel de gemeente Groningen, een aantal aangrenzende gemeenten als een aantal omliggende organisaties zoals waterschappen.

In mijn rol als Adviseur Geo probeer ik bij te dragen aan de verschillende vraagstukken die er op deze afdeling voorbij komen, soms op inhoud en soms op tactisch,- strategisch niveau. Denk bijvoorbeeld aan de SOR, datagedreven werken, Omgevingswet, etc. Voor mij een leerzame plek, bij een ambitieuze gemeente op een vooruitstrevende en innovatieve afdeling. In deze rol kan ik bijdragen aan de ontwikkeling van deze afdeling, hoe klein de bijdragen ook mogen zijn.

Bij MUG Ingenieursbureau ben ik afdelingshoofd  van de afdeling Geo-ICT & Data. Vanuit deze rol werk ik veel voor gemeenten, veelal vanuit een management en/of commercieel oogpunt of in de rol van projectleider. Met de ervaring die ik opdoe als Adviseur Geo bij de gemeente Groningen, leer ik een gemeentelijke organisatie nog beter kennen en vergroot het mijn inzicht in de wijze waarop een gemeentelijke organisatie haar in- en externe keuzes maakt en beleid uitvoert. Hierdoor kan ik een betere aansluiting vinden in de behoeften en wensen van gemeenten. Kortom, een mooie ervaring en aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden.

Certificering