Werken bij

Archeologie

Veel bouwprojecten waarbij de bodem verstoord wordt, vereisen archeologisch onderzoek, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. De Nederlandse wet verplicht tot bescherming van het archeologisch erfgoed.

MUG Ingenieursbureau is bevoegd om alle soorten archeologisch onderzoek uit te voeren, variërend van bureauonderzoek tot booronderzoek en gravend onderzoek. We zijn gecertificeerd voor BRL 4000 (KNA 4.0) voor de protocollen 4001, 4002, 4003, 4004 en 4006.

Wij stellen van elk onderzoek een rapport op met duidelijke conclusies en aanbevelingen. We werken toe naar economische en efficiënte planoplossing.
Voor en tijdens het project kunnen wij samenwerken met de afdelingen milieu, Geo-ICT en infra.

Wat voor soort archeologisch onderzoek er plaats moet vinden, hangt af van diverse factoren: de locatie en het archeologisch verwachtingsmodel, maar ook de aard van de werkzaamheden en de situatie ter plaatse. Het bevoegd gezag, doorgaans de gemeente, beslist daarover.

Lees meer over onze expertise op het gebied van archeologisch onderzoek.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Opmeer

De Veken 135, 1716 KG OPMEER
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl