Werken bij
3D in de keten van inwinnen tot opleverdossier
Esri Energie Workshop donderdag 14 mei 2020
Archeologen vinden 12e-eeuwse restanten van het dorp Helpman
Stichting GEO Innovatie leidt landmeters op
35 jaar MUG Ingenieursbureau
Ekwadraat en MUG Ingenieurbureau koppelen kennis en kunde
Data-op-orde: een praktische aanpak
Officiële opening archeologisch wandelpark ‘De Vork’ in Haren
Geoweek 2019
Aardbeving Groningen gemeten met sensoren in 5G-pilot
Archeologisch onderzoek in Emmen
SROI in Noord-Holland
Update eigen invoermodule bodeminformatiesysteem
Wie onderhoudt de oevers langs de Friese vaarwegen?
Carlson-software bij inwinnen van data
Unieke archeologische vondst in Ee
Verbetering verkeersveiligheid N359
Milieukundig onderzoek Oude Molenbuurt Assen fase 1
Milieukundig onderzoek zonnepark Midden-Groningen
Voorbereiding faunapassage N361 in Gytsjerk
Woningbouw terrein voormalige strokartonfabriek de Eendracht in Appingedam

Milieukundig onderzoek: aandacht voor kwaliteit van de bodem

 • Woningbouw terrein voormalige strokartonfabriek de Eendracht in Appingedam

  • Bestek voorbereiding
  • Bodemonderzoek
  • Saneringsvoorbereiding
  • Milieukundige begeleiding
  Meer informatie
 • Voorbereiding faunapassage N361 in Gytsjerk

  • Technische projectleiding
  • Conditionering
  • Werkvoorbereiding en advisering
  • Slib- bodem- en verhardingsonderzoeken
  • Aerius berekening stikstof uitstoot
  • Opstellen contractstuk
  Meer informatie
 • Milieukundig onderzoek zonnepark Midden-Groningen

  • Historisch vooronderzoek;
  • Verkennend bodemonderzoek;
  • Aangetroffen bodemverontreiniging in kaart brengen;
  • Advisering over de verontreinigingssituatie, graafwerkzaamheden en grondstromen.
  Meer informatie
 • Milieukundig onderzoek Oude Molenbuurt Assen fase 1

  • Historisch vooronderzoek;
  • Verkennend en actualiserend bodemonderzoek;
  • Onderzoek naar de doorlatendheid van de bodem;
  • Opstellen bemalingsadvies;
  • Advies bodemkwaliteit en hergebruikmogelijkheden van grond en materiaalstromen.
  Meer informatie
 • Verbetering verkeersveiligheid N359

  • Asfalt- en fundatiemateriaalonderzoek;
  • (Water)bodemonderzoek;
  • Archeologisch booronderzoek;
  • Toepassen verkeers- en veiligheidsmaatregelen (BUKO).
  Meer informatie
 • Ontwikkeling Mercuriushof in Assen

  • Verkennend en nader bodemonderzoek;
  • Milieukundige begeleiding van en advisering omtrent de bodemsanering;
  • Opstellen BUS-evaluatieverslag van de bodemsanering;
  • Archeologisch proefsleuvenonderzoek.
  Meer informatie
 • Dijkverbetering Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat

  Werkzaamheden:

  • Opzetten en beheer projectportaal
  • Inventarisatie kabels en leidingen
  • Bureauonderzoek NGE
  • Vooronderzoek (water)bodemverontreinigingen
  • Archeologische onderzoek
  • Inventarisatie cultuurhistorie en landschapswaarden
  • Ecologische quickscan en bureaustudie
  Meer informatie
 • Milieukundige advisering en begeleiding nieuwbouwwijk Munster in Winsum

  Werkzaamheden:

  • (Water)bodemonderzoek
  • Kwaliteit bodem vaststellen
  • Asbestinventarisatie
  • Begeleiding asbestsanering
  Meer informatie
 • Waterbodemonderzoek Westgat

  Werkzaamheden:

  • Bepalen milieuhygiënische kwaliteit baggerspecie
  • Bepalen verwerkingsmogelijkheden van de waterbodem
  Meer informatie
 • De Vismigratierivier: leven als een vis in zoet én zout water

  Werkzaamheden:

  • Waterbodemonderzoek
  • Onderzoek niet-gesprongen explosieven
  • Onderwaterarcheologie
  Meer informatie
 • Integrale aanpak bij vervangen riolering wijk Stadfenne in Sneek

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Bodemonderzoek
  • Landmeetkundige werkzaamheden
  • Ontwerp en opstellen bestekken
  • Toezicht op uitvoering
  Meer informatie
 • Milieukundige begeleiding bodemsanering in Bierum

  Werkzaamheden:

  • Milieukundige begeleiding
  • Bodemsanering
  • Milieukundig advies
  Meer informatie
 • Raamcontract bodemonderzoek provincie Fryslân

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Bodemonderzoeken
  • Waterbodemonderzoeken
  Meer informatie
 • Asbestinventarisaties Centrum Veilig Wonen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Asbestinventarisaties van te versterken schoorstenen
  • Asbestinventarisaties van overige te versterken gebouwen
  Meer informatie
 • Asbestinventarisatie Noorder Dierenpark Emmen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Asbestinventarisatie van alle gebouwen en objecten
  Meer informatie
 • Bodemsanering bedrijfsterrein Icopal

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Bodemsanering
  • Aanbrengen terreinverharding
  Meer informatie

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl