Werken bij
Zuiverende Maalkommen en KRW-oevers in het nieuws
Update ‘de Blink’ in Uithuizen
3D in de keten van inwinnen tot opleverdossier
Archeologen vinden 12e-eeuwse restanten van het dorp Helpman
Stichting GEO Innovatie leidt landmeters op
35 jaar MUG Ingenieursbureau
Ekwadraat en MUG Ingenieurbureau koppelen kennis en kunde
Geoweek 2019
Aardbeving Groningen gemeten met sensoren in 5G-pilot
Inrichting natuurgebied Koningsdiep
Gebiedsontwikkeling WTC en Cambuur stadion
Verbreding N34 van Coevorden – Emmen
Franekerstraat in Bolsward
Verbetering waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

Infra

 • Verbetering waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

  • Opstellen EMVI-plan
  • Ontwerp
  • Projectbeheersing
  • Technisch Management
  Meer informatie
 • Franekerstraat in Bolsward

  • Projectengineering bouw- en woonrijp maken
  • Directievoering en toezicht
  Meer informatie
 • Verbreding N34 van Coevorden – Emmen

  • Integraal definitief ontwerp (DO) opstellen
  • Integrale uitvoeringsontwerp (UO) opstellen
  • Werkbeschrijving (ontwerpnota) opstellen
  • Analyseren en verifiëren van de eisen in Relatics
  • Waterhuishoudingsplan opstellen
  • Het 3D-ontwerp opstellen dat geschikt dient te zijn voor machinebesturing
  Meer informatie
 • Gebiedsontwikkeling WTC en Cambuur stadion

  • Bestek gemaakt
  Meer informatie
 • Inrichting natuurgebied Koningsdiep

  • Conditionerende onderzoeken
  • Vergunningen
  • Besteksvoorbereidingen
  • Constructieberekeningen en opstellen 3D-model uitkijktoren
  • Begeleiding studenten ROC
  Meer informatie
 • Natuurgebied Bouwepet geschikt maken voor waterberging

  • Landmeetkundige werkzaamheden;
  • Archeologisch onderzoek;
  • Civieltechnisch en milieukundig bodemonderzoek;
  • Ontwerp, contract en aanbesteding.
  Meer informatie
 • Nieuwe brug in Baard

  • Projectleiding
  • 3D-visualisatie
  • Milieukundige onderzoeken
  Meer informatie
 • Zuiverende maalkommen en KRW-oevers

  • Milieukundig en archeologisch onderzoek;
  • Geotechnisch onderzoek, het uitvoeren van opstellen van ontwerpen;
  • Opstellen schetsontwerpen;
  • Opstellen RAW-bestek.
  Meer informatie
 • Samenwerking met Interglobe Vastgoedmanagement

  • Bouw en beheer van systemen;
  • Beheren (geografische) assets;
  • Advies- en ingenieursdiensten.
  Meer informatie
 • Engineering windpark Oostpolder

  • Het opstellen van schetsontwerp tekeningen van de toegangswegen en kraanopstellocaties;
  • Opstellen definitief Ontwerp tekeningen toegangswegen en kraanopstellocaties;
  • In 3D uitwerken van de afrit/aansluiting op de N46.
  Meer informatie
 • Herinrichting De Blink in Uithuizen

  • Uitvoeren DTM meting van het plangebied;
  • Constructieve ontwerpen en berekeningen van keermuren en bruggen;
  • Opstellen budgetramingen en besteksramingen;
  • Ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de aanbesteding.
  • Directievoering
  Meer informatie
 • Versterken Overige Regionale Keringen

  • Hoogte analyse op basis van AHN- II
  • Toetsmetingen door landmeters
  • Quickscan (bureaustudie)
  • Ontwerpen versterking dijken
  • Directievoering
  Meer informatie
 • Wijkvernieuwing Gorecht-West: bestekvoorbereiding 3e fase

  Werkzaamheden:

  • Uitvoeren geotechnisch onderzoek
  • Opstellen rioleringsplan en faseringsplan
  • Opstellen contract (RAW bestek)
  Meer informatie
 • Onderhoudsbestek aan provinciale wegen Overijssel

  Werkzaamheden:

  • Projectbeheersing
  • Quickscan flora & fauna + bureauonderzoek
  • Niet- gesprongen explosieven onderzoek
  • Inventarisatie vbestaande situatie met app
  • Onderhoudsbestek
  Meer informatie
 • Dijkverbetering Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat

  Werkzaamheden:

  • Opzetten en beheer projectportaal
  • Inventarisatie kabels en leidingen
  • Bureauonderzoek NGE
  • Vooronderzoek (water)bodemverontreinigingen
  • Archeologische onderzoek
  • Inventarisatie cultuurhistorie en landschapswaarden
  • Ecologische quickscan en bureaustudie
  Meer informatie
 • Directievoering en begeleiding baggerwerk Damsterdiep fase II

  Werkzaamheden

  • Beoordeling
  • Directievoering en begeleiding
  • Waterbodemsanering
  Meer informatie
 • Projectbureau De Skieding geopend

  Werkzaamheden:

  • Wensen en ideeën inventariseren belanghebbenden
  • Creëren ontwerpplan met draagvlak omgeving
  • Samenwerking met Roelofs en Bureau Schmidt
  Meer informatie
 • Vervangen riolering wijk Stadfenne in Sneek

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Bodemonderzoek
  • Landmeetkundige werkzaamheden
  • Ontwerp en opstellen bestekken
  • Toezicht op uitvoering
  Meer informatie
 • Verkeersveiligheidsaudit A9 Gaasperdammerweg

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Video en foto opnamen
  • Opsporing verkeersonveilige elementen
  • Toetsing situatie aan richtlijnen
  • Rapportage bevindingen
  Meer informatie
 • Voorbereiding aanleg Ringdijkpark nabij Schiphol

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Proefsleuven
  • Sonderingen en boringen
  • Constructieve berekeningen
  • Definitief Ontwerp bestekstekeningen en openbare aanbesteding
  Meer informatie

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl