Werken bij
Zuiverende Maalkommen en KRW-oevers in het nieuws
Update ‘de Blink’ in Uithuizen
3D in de keten van inwinnen tot opleverdossier
Archeologen vinden 12e-eeuwse restanten van het dorp Helpman
Stichting GEO Innovatie leidt landmeters op
35 jaar MUG Ingenieursbureau
Ekwadraat en MUG Ingenieurbureau koppelen kennis en kunde
Geoweek 2019
Aardbeving Groningen gemeten met sensoren in 5G-pilot
Nieuwe Poelwegh in Groningen teruggevonden
Ontwikkeling Mercuriushof in Assen
Archeologisch onderzoek Kaden Bombay
Archeologisch onderzoek kolonie Frederiksoord
Archeologisch onderzoek wierde van Westeremden

Archeologisch onderzoek: van bureauonderzoek tot archeologische begeleiding

 • Archeologisch onderzoek wierde van Westeremden

  • Booronderzoek en proefsleuven
  • Archeologische opgraving
  Meer informatie
 • Archeologisch onderzoek kolonie Frederiksoord

  • Bureauonderzoek
  • Archeologische begeleiding bij de uitgravingen
  Meer informatie
 • Archeologisch onderzoek Kaden Bombay

  • Bureauonderzoek;
  • Archeologische begeleiding;
  • Opgraving.
  Meer informatie
 • Ontwikkeling Mercuriushof in Assen

  • Verkennend en nader bodemonderzoek;
  • Milieukundige begeleiding van en advisering omtrent de bodemsanering;
  • Opstellen BUS-evaluatieverslag van de bodemsanering;
  • Archeologisch proefsleuvenonderzoek.
  Meer informatie
 • Nieuwe Poelwegh in Groningen teruggevonden

  Werkzaamheden:

  • Bureauonderzoek
  • Archeologische begeleiding
  • Opgraving
  Meer informatie
 • Dijkverbetering Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat

  Werkzaamheden:

  • Opzetten en beheer projectportaal
  • Inventarisatie kabels en leidingen
  • Bureauonderzoek NGE
  • Vooronderzoek (water)bodemverontreinigingen
  • Archeologische onderzoek
  • Inventarisatie cultuurhistorie en landschapswaarden
  • Ecologische quickscan en bureaustudie
  Meer informatie
 • Archeologisch onderzoek Markt Dokkum

  Werkzaamheden:

  • Bureauonderzoek
  • Proefboringen
  • Archeologische begeleiding
  • Opgraving
  Meer informatie
 • Archeologische begeleiding aanleg nieuwe riolering in centrum Grou

  Werkzaamheden:

  • Archeologisch bureauonderzoek
  • Archeologisch booronderzoek
  • Archeologische begeleiding
  • Archeologische opgraving
  Meer informatie
 • Archeologische begeleiding bij aanleg nieuw wegcunet Paddepoelsterweg

  Werkzaamheden:

  • Archeologische begeleiding oude verbindingsweg
  • Archeologisch onderzoek en dateren vondstmateriaal
  Meer informatie
 • Onderzoek de Vismigratierivier

  Werkzaamheden:

  • Waterbodemonderzoek
  • Onderzoek niet-gesprongen explosieven
  • Onderwaterarcheologie
  Meer informatie
 • Zeldzame archeologische vondst in Loppersum

  Persconferencie 11 April

  • Tudor roos penning
  • 48 gouden munten
  • Archeologische begeleiding rioolwerkzaamheden
  Meer informatie
 • Archeologisch proefsleuvenonderzoek rondweg Hemelum

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Booronderzoek
  • Proefsleuvenonderzoek
  Meer informatie
 • Opgraving De Vork in Haren

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grootschalig proefsleuvenonderzoek
  • Archeologische opgraving
  Meer informatie
 • Herbegraving Joodse graven Winschoten

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Archeologische begeleiding werkzaamheden riolering en inrichting park
  • Herbegraving oude Joodse graven door opperrabijn
  Meer informatie
 • Archeologisch proefsleuvenonderzoek tijdelijke locatie De Priensenije, Ruinen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • archeologisch proefsleuvenonderzoek
  Meer informatie

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl