Werken bij
Zuiverende maalkommen en KRW-oevers

Het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de ecologische waarden

In opdracht van Wetterskip Fryslan werkt MUG ingenieursbureau op dit moment aan het project ‘Zuiverende maalkommen en KRW-oevers‘. Het project bestaat uit het realiseren van helofytenfilters en een verdieping in de watergang (de maalkom) in de nabijheid van 6 gemalen verspreid over de provincie Friesland. Daarnaast wordt over een lengte van ca. 2 km een natuurvriendelijke oever ingericht. Het doel van het project is tweeledig: het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de ecologische waarden.

Bijzonder aan dit project is dat de opdrachtgever een innovatie wil integreren in deze werkzaamheden. In samenwerking met onze partner Altenburg en Wymenga gaan we daarom onderzoeken of de helofytenfilters ingericht kunnen worden met lisdodde in plaats van riet. Aan de praktische toepasbaarheid van lisdodde (na oogst) wordt hard gewerkt. Mogelijk ontstaan op termijn afzetmogelijkheden en kan verdiend worden aan het geoogste product. De eerste voorbeelden hiervan zijn er al. Zo kan lisdodde gebruikt worden als isolatiemateriaal in de bouw. De groei en wijze van oogsten van lisdodde gaan we in dit project onderzoeken.

De voorbereiding van de werkzaamheden is gepland in de periode van september 2018 tot mei 2019, de uitvoering zal plaatsvinden in de periode juni 2019 tot juni 2020.

Kortom: een integraal project waarbij de expertise van alle afdelingen binnen MUG Ingenieursbureau samen komt.

Meer weten?

Peter

Peter van Heusden

Senior projectleider Infra, Water & Natuur
T. 06 11 40 37 33
E. pvanheusden@mug.nl

Werkzaamheden

 • Inmeten gebieden;
 • Milieukundig en archeologisch onderzoek;
 • Inventarisatie oevers;
 • Onderzoek naar Niet gesprongen Explosieven;
 • Geotechnisch onderzoek, het uitvoeren van opstellen van ontwerpen;
 • Hydraulische berekeningen;
 • Geotechnische advisering kades;
 • Opstellen schetsontwerpen;
 • Opstellen definitief ontwerp;
 • SSK ramingen;
 • Opstellen RAW bestek;
 • Directievoering en dagelijks toezicht tijdens de uitvoering.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl