Werken bij
Infrastructuur Windpark Zuidwester

Voorbereidingen infrastructuur windpark Zuidwester in de Noordoostpolder

Het windpark Zuidwester, ontwikkeld door Innogy BV, is onderdeel van het windpark Noordoostpolder. Het windpark bestaat uit 12 Enercon E-126 windturbines met een totaal vermogen van 90 MW. MUG Ingenieursbureau heeft Innogy BV vanaf het begin van het project ondersteund bij het verkrijgen van de vergunningen, het opstellen van het parkontwerp, de voorbereiding van de infrastructuur en het uitvoeren van diverse onderzoeken en berekeningen.

Meer weten?

Wiebe Bouma

Afdelingshoofd Infra, Water & Natuur
T. 0594 55 24 48
E. wbouma@mug.nl

Werkzaamheden

  • Opstellen van tekeningen voor vergunningaanvragen, overeenkomsten met grondeigenaren en bestemmingsplanwijzigingen.
  • Diverse benodigde onderzoeken (kabels en leidingen, sonderingen, boringen,) en berekeningen (zettingen en stabiliteit, constructieve berekeningen,) zijn uitgevoerd.
  • Inrichten van een grondwatermonitoringssysteem waarmee gedurende twee jaar de grondwaterstand is gemonitord en de resultaten via internet beschikbaar zijn gemaakt. Met behulp van de verkregen data zijn opbarstberekeningen gemaakt om vast te stellen of de bouwputten stabiel blijven.
  • Het opstellen van het parkontwerp voor de inrichting van de infrastructuur van het windpark, wegen opstelplaatsen, kabeltracé, trafostations.
  • Het dimensioneren van de verhardingsconstructies en de kraanopstelplaatsen. Hier is de benodigde draagkracht bereikt door toepassing van een paalmatras.
  • Het opstellen van contractstukken voor het aanbesteden van de aanleg van de infrastructuur.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl