Werken bij
Wegeninventarisatie in provincie Zuid-Holland

3 vliegen in 1 klap!

Beschikken over actuele informatie is een ontzettend belangrijk onderdeel van asset beheer. Betrouwbare planningen en goede beslissingen nemen, kan alleen aan de hand van actuele informatie over de staat van de objecten. Inmeten, of inventarisaties in het veld, leveren deze actuele informatie op, Dit is echter een kostbaar proces en de doorlooptijd is vaak lang. Er is een alternatief, zoals digitale inventarisatie met Horus video’s.

3-in-1 bij inventarisaties provincie Zuid-Holland

“Zo’n video-opname is een rijkdom aan informatie. We hebben direct meerdere toepassingen voor deze video’s en software gevonden” vertelt Erik van Ooyen, beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland. “De provincie diende de geluidswerende voorzieningen goed in beeld te brengen in het kader van nieuwe geluidsnormen van SWUNG-2. Daarnaast wilden we ook onze bestaande asfaltovergangen verrijken en de beperkingen in de doorrijhoogte inzichtelijk maken.” Dankzij de video-opnames van Horus en dankzij een goede planning bij de provincie is het mogelijk geweest om de drie verschillende inspecties tegelijkertijd door MUG Ingenieursbureau te laten uitvoeren. “Kosten werden zo efficient laag gehouden.” vertelt Karolina van Schrojenstein, projectleider bij MUG Ingenieursbureau. “We hebben geen ‘lege’ kilometers gereden en de opname van het gehele wegennet hebben we maar één keer bekeken.”

Goede voorbereiding is het halve werk

De inspectie kan eenvoudig binnen, maar ook buiten de organisatie plaatsvinden. Bepaalde handelingen zoals bijv. het meten vereisen werkervaring en handigheid. MUG Ingenieursbureau werkt daarom nauw samen met Horus om kennis en ervaringen uit te wisselen. “Bij grotere inspecties is het ook belangrijk om het proces zelf goed neer te zetten.” vertelt Karolina van Schrojenstein. “Wat inspecteren we, en waarom? Hoe leggen we de data vast? Hoe gaan we om met twijfelgevallen? Hoe, wanneer en hoe vaak communiceren we de gegevens?”. De monitoring en communicatie zijn even belangrijk voor een digitale inspectie als voor een inspectie in het veld. Onderschat het werk niet en neem de nodige tijd om het proces zo uitgebreid mogelijk te beschrijven nog voordat je op “play”-knop drukt. “Bij MUG Ingenieursbureau hebben we een speciale werkwijze.” vertelt Karolina van Schrojenstein. “Het is gebaseerd op een aantal jaren ervaring met beelden en met de software. Dit voorkomt kostbare fouten en maakt de samenwerking met de klant veel makkelijker.” Aan het begin van de project voor provincie Zuid-Holland hebben we gezamenlijk de werkwijze bepaald. “Hoe dan ook kom je altijd onverwachte dingen tegen” vertelt Erik van Ooyen “en het is belangrijk om daar rekening mee te houden en om goed gestructureerd te werken”.

Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken
Wil je beter kunnen plannen en je assets efficiënt en effectief beheren? Dan heb je een beter en actueler beeld van je assets nodig. Bespaar kosten en tijd net als provincie Zuid-Holland en inventariseer van achter je bureau, Voor vragen, neem contact op met Karolina van Schrojenstein.

Meer weten?

Karolina van Schrojenstein Lantman-Orlinska

Senior Projectleider Geo-ICT & Geo-Info
T. 0226 71 12 20
E. kvanschrojenstein@mug.nl

Werkzaamheden

Het principe van een digitale inventarisatie met Horus video's is eenvoudig maar krachtig. Een auto, het gewone verkeer volgend, neemt een HD video-opname van de weg en de nabije omgeving. Deze opname kan vervolgens gebruikt worden voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld wegdekinspecties. De HD opname laat elk scheurtje in het asfalt zien en ditzelfde scheurtje kan vanuit meerdere hoeken bekeken worden. De inspectie kan ook gericht worden op de nabije omgeving of op de kunstwerken.. De kracht van deze technologie is dat van tevoren niet bepaald hoeft te worden voor welke inspecties de beelden gebruikt worden.

Opdracht om een nieuwe inspectie uit te voeren? ‘Rijd’ vanachter je bureau over het wegennet en verlies geen tijd of geld aan het regelen van werkvergunningen, het nemen van veiligheidsmaatregelen of een onvoorziene werkstaking door slechte weersomstandigheden.

  • Bekijken, bewerken en meten. Om Horus video's te bekijken is Horus Viewer nodig. Deze technologie gaat verder dan alleen de opnamebeelden bekijken. Het is mogelijk om direct vanuit de viewer, in de video zelf, objecten toe te voegen en van attributen te voorzien. Denk aan de inspectie van een wegdek waarbij je schade in de video-opname markeert en van commentaar voorziet. De gemaakte markeringen worden vervolgens als GIS bestand opgeslagen en kunnen verder geanalyseerd worden met een andere software. Door inzet van slimme software is het ook mogelijk om nauwkeurige metingen in de beelden te maken. "Afstanden, hoogtes, maar ook oppervlaktes en volumes kunnen gemeten worden" vertelt Gerco Flonk, GIS adviseur bij MUG Ingenieursbureau "Op deze manier ontdek je de afmetingen of afwijkingen van de geaccepteerde standen. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van een doorrijhoogte of het vinden van scheefstaande lantarenpalen."
  • Snelle inventarisaties. Voor de provincie Zuid-Holland heeft MUG Ingenieursbureau drie inventarisaties tegelijkertijd uitgevoerd - doorrijhoogtes, asfaltovergangen en geluidswerende voorzieningen. Na de benodigde voorbereiding is een inventarisatie-omgeving ingericht en is de start gemaakt met de inventarisaties. "De doorrijhoogte van objecten kan direct in de video bepaald worden en wordt automatisch opgeslagen." vertelt Dianne Takens, projecttechnicus bij MUG Ingenieursbureau. "Per meting ben ik een paar minuten bezig en vervolgens rijd ik door naar de volgende meting." De asfaltovergangen kunnen ook direct met een lijn in de video gemarkeerd worden en het GIS-bestand wordt automatisch aangemaakt. De video's in combinatie met GIS gebruiken we om visueel te bepalen of een geluidscherm of geluidswal aanwezig is en wat de situatie ter plaatse is. In 5 weken zijn in totaal 728 asfaltovergangen verwerkt, 651 doorrijhoogtes bepaald en 211 geluidswerende constructies geïnventariseerd. "We hebben op deze manier flinke tijdswinst geboekt omdat we nu veel gerichter mensen het veld kunnen insturen voor aanvullende metingen." vertelt Erik van Ooyen.
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Horus camera's kunnen op verschillende voertuigen gemonteerd worden. Denk aan boten of treinen, maar ook op afstand bestuurbare voertuigen. Dit levert nog meer inspectie- en toepassingsmogelijkheden op. Oevers, zowel boven als onderwater kunnen opgenomen worden met behulp van verschillende sensoren, zoals gedaan is voor Waterschap Noorderkwartier. Ook spoortrajecten kunnen opgenomen worden met de camera's op reguliere diensttreinen. En zelfs bestaande geo gerefereerde beelden kunnen in Horus Viewer gebruikt worden.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl