Werken bij
Waterbodemonderzoek Winschoterdiep

In opdracht van de provincie Groningen heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het kanaal Winschoterdiep te Groningen.

De aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen baggerwerkzaamheden ten behoeve van het verdiepen en verbreden van het kanaal Winschoterdiep. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het aanwezige slib en deels van de vaste bodem.

Voorafgaand aan de werkzaamheden in het veld heeft Raoul Samson tekeningen gemaakt om te bepalen waar in het Winschoterdiep teveel baggerspecie aanwezig is. Dit heeft hij gedaan door de inpeilingen (slibhoogtes) met het toekomstig leggerprofiel te vergelijken/overlappen. Hierdoor ontstaat er een hoogtekaart van het aanwezige slib ten opzichte van het toekomstig leggerprofiel. Van hieruit is te zien dat ter plaatse van de rode gebieden teveel slib aanwezig is. De groene gebieden voldoen aan het toekomstig leggerprofiel.

Nu de onderzoekslocaties zijn bepaald, zijn voorafgaande aan de veldwerkzaamheden de boorpunten bepaald. De x-en y-coördinaten van de boorpunten zijn vervolgens ingelezen in de webapplicatie Terraindex.

De veldwerkzaamheden zijn begin april 2020 verricht. De boringen zijn verricht met behulp van een zuigerboor tot in de vaste bodem.

De waterbodemmonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. De mengmonsters zijn geanalyseerd op de parameters van het waterbodempakket regionaal en PFAS (PFOS, PFOA en GenX) (inclusief lutum en organisch stof). Op basis van de analyseresultaten kunnen de toepassingsmogelijk van het vrijkomende slib worden bepaald.

Op de website van de provincie Groningen is de volgende info aanwezig.

Meer weten?

Richard Dopstra

Projectleider Milieu
T. 06 10 91 21 28
E. rdopstra@mug.nl

Werkzaamheden

  • Vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit slib en deel bodem
  • Inpeilingen vergelijken
  • Boorpunten bepalen

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl