Werken bij
Waterbodemonderzoek Westgat

Bepalen van milieuhygiënische kwaliteit en verwerkingsmogelijkheden van de waterbodem

Het Westgat vormt de vaargeul die door de scheepvaart wordt gebruikt om de haven van Lauwersoog te bereiken vanaf de Noordzee. Het Westgat is in de loop van de jaren gaan verzanden en ten noordoosten van Schiermonnikoog heeft zich een ‘drempel’ gevormd. De diepgang is plaatselijk niet dieper dan circa 4 meter, waardoor de grotere schepen de haven van Lauwersoog niet meer (of alleen op het tij) kunnen bereiken. De provincie Groningen en gemeente De Marne hebben daarom het voortouw genomen om te gaan baggeren, nu daar begin dit jaar toestemming voor is gekomen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De provincie Groningen gaat de benodigde vergunningen regelen (o.a. ontgrondingsvergunning) en melding doen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Voor deze laatst genoemde melding is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit en verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie.

In opdracht van de provincie Groningen heeft MUG Ingenieursbureau verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit en verwerkingsmogelijkheden van de waterbodem te bepalen. Voor de verwerkingsmogelijkheden is ook gekeken naar de fysische samenstelling van de baggerspecie (onder andere fractie- / korrelgrootteverdeling). Er is gewerkt vanaf het schip MS Terschelling, van de Rijksrederij / Rijkswaterstaat, en er is samengewerkt met de bedrijven Geotron BV en Duik- en Bergingsbedrijf Europa.

Meer weten?

Arno Wegman

Senior projectleider Milieu
T. 0594 55 24 44
E. awegman@mug.nl

Werkzaamheden

  • Voorbespreking van de werkzaamheden met provincie Groningen en Rijkswaterstaat.
  • Onder begeleiding van een voor protocol 2003 gecertificeerd monsternemer van ons bureau is, op basis van vooraf bepaalde coördinaten, op tien plaatsen de waterbodem bemonsterd. Hiervoor heeft Geotron BV met behulp van een vibrocore monstermateriaal verzameld. De vibrocore bevindt zich in een frame die vanaf het schip op de waterbodem wordt afgezakt. Vervolgens wordt de buis van de vibrocore, waarin het monstermateriaal wordt verzameld, door mechanische trillingen in de waterbodem gedreven.
  • Het bemonsteren van de opgeboorde waterbodem.
  • Uitvoeren van analyses op de waterbodem (C3-pakket) inclusief vaststellen zeefkromme (korrelverdeling).
  • Toetsing en interpretatie van de analyseresultaten.
  • Opstellen van de rapportage met daarin de (analyse)resultaten en een advies met betrekking tot de verwerkingsmogelijkheden van de waterbodem / vrijkomende baggerspecie.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl