Werken bij
Voorbereiding faunapassage N361 in Gytsjerk

Enige jaren geleden is in de Provincie Fryslân de Centrale As gerealiseerd. Bij de bouw van deze weg is afgesproken dat in de omgeving ook werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit programma wordt ‘gebiedsontwikkeling van de Centrale As’ genoemd. De maatregelen die in dit programma zijn opgenomen versterken de natuur-, recreatie-, en landschappelijke waarden. Eén van de maatregelen is de realisatie van een faunapassage in de provinciale weg N361 ter hoogte van Gytsjerk.

De Provincie Fryslân heeft MUG Ingenieursbureau gevraagd om de technische projectleiding en de werkvoorbereiding voor haar rekening te nemen. Dit betekent dat we de afstemming met stakeholders verzorgen, bewoners en gebruikers informeren en de nutsbedrijven aansturen voor het verzorgen van de nodige verleggingen. Het aanvragen van de benodigde vergunningen wordt ook door MUG Ingenieursbureau verzorgd. Ook verzorgen we de aansturing en afstemming met de diverse disciplines zoals constructeurs, ecologen, geo-techneuten, verkeerskundigen, landschapskundigen en communicatiemedewerkers van Provincie Fryslân. De afdeling Milieu heeft voor dit project diverse slib- bodem- en verhardingsonderzoeken verricht. De afdeling Infra, Water & Natuur maakt het contractstuk op basis waarvan het werk aanbesteed en uitgevoerd gaat worden. Dit betreft een RAW-bestek. De kabels en leidingen zijn eind 2019 verlegd, veelal met gestuurde boringen. Komend voorjaar wordt gestart met de bouw van de faunapassage, de reconstructie van de kruising en het uitvoeren van asfaltonderhoud. Het verkeer dat gebruik maakt van de provinciale weg wordt daarbij omgeleid over een tijdelijke by-pass. In dit project wordt samengewerkt met gemeente Tytsjerksteradiel, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea.

Deze weg is nu een forse barrière voor diverse diersoorten. Voor sommige dieren is deze weg een onneembare barrière. Door de bouw van de faunapassage ontstaat er een verbinding voor dieren tussen de natuurgebieden de Grutte Wielen en de Bouwepet. In breder perspectief zorgt de faunapassage voor een belangrijke en ecologische verbinding van de Natura2000 gebieden Alde Feanen en het Lauwersmeergebied. De faunapassage bestaat uit de bouw van een brug in de provinciale weg met een droge en natte onderdoorgang. Hierdoor kunnen zowel land- als watergebonden dieren de weg eenvoudig passeren. De natte onderdoorgang is ook geschikt voor kanoërs. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een wens van kanogebruikers. De brug wordt gefundeerd op bruggenhoofden van stalen damwanden en krijg een betonnen dek zonder beweegbare opleggingspunten. De bruggenhoofden en het dek worden één geheel. Constructeurs noemen dit een integraalbrug. De overspanning van de brug is niet zo heel groot: vier meter water en drie meter land zorgen voor een totale overspanning van zeven meter. De scheiding tussen het water en landdeel wordt gemaakt door een damwand die onder water wordt afgewerkt. Hierdoor kan de watergang voldoende diep worden gemaakt voor de passage van vis.

Direct naast deze brug ligt een afslag van de provinciale weg naar een bedrijventerrein. Deze afslag sluit niet meer aan bij het huidige gebruik van de weg en de nieuwe inzichten in verkeersveiligheid. Door de bouw van de faunapassage is het nodig een deel van deze afslag op te breken. Voor Provincie Fryslân reden om gelijktijdig met de bouw van de faunapassage ook de afslag te reconstrueren. De maximumsnelheid op deze weg is momenteel 80 km/u. Deze wordt over een lengte van enkele honderden meters teruggebracht naar 60 km/u. De weg wordt hiervoor anders ingericht en krijgt tegelijk een nieuwe deklaag van asfalt omdat de oude deklaag aan vervanging toe is.

Meer weten?

Johan Poppe

Senior projectleider Infra, Water & Natuur
T. 0594 55 24 20
E. jpoppe@mug.nl

Werkzaamheden

  • Technische projectleiding
  • Conditionering
  • Werkvoorbereiding en advisering
  • Slib- bodem- en verhardingsonderzoeken
  • Aerius berekening stikstof uitstoot
  • Opstellen contractstuk

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl