Werken bij
Verkeersveiligheidsaudit A9 Gaasperdammerweg

Een onafhankelijke beoordeling van de verkeersveiligheid van ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject

Een verkeersveiligheidsaudit is een verplicht onderdeel van het ontwerpproces bij rijkswegen. Voor de A9 Gaasperdammerweg is een ontwerp bedacht.

De A9 Gaasperdammerweg is een belangrijke schakel in de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere. Het wegvak verbindt de A2 met de A1 en is van belang voor de doorstroming op de totale ringstructuur van Amsterdam. De wegcapaciteit zal worden vergroot door uitbreiding van het wegprofiel, waarbij verschillende verkeersstromen van elkaar worden gescheiden. Doordat de Gaasperdammerweg dwars door de stad Amsterdam loopt, is gekozen voor een oplossing die de barrièrewerking vermindert en de leefbaarheid vergroot. Gekozen is voor de aanleg van een tunnel met een park op het tunneldak.

Het project is opgesplitst in twee delen:

  • het deelgebied A9 met daarin de tunnel, en
  • het deelgebied A2 met daarin het knooppunt Holendrecht.

Het project heeft een totale nominale projectomvang van circa € 700 miljoen, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na het beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur.

Wat houdt een verkeersveiligheidsaudit in?

Bij een verkeersveiligheidsaudit wordt de weginfrastructuur getoetst op verkeersveiligheidsrisico’s. Een verkeersveiligheidsaudit toetst het ontwerp van nieuwe wegen of van reconstructie van bestaande wegen zodat al vóór de aanleg of reconstructie de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Een verkeersveiligheidsaudit is daarmee een goed hulpmiddel om bij infrastructurele projecten de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk in het ontwerp mee te nemen.

Richtlijn beheer en verkeersveiligheid

Op 19 november 2008 heeft het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de Richtlijn 2008/96/EG vastgesteld betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Hierin hebben de lidstaten de plicht om vanaf eind 2010 op wegen die deel uitmaken van het TEN netwerk waar aanpassingen worden doorgevoerd voor elke fase van dat ontwerp een verkeersveiligheidsaudit te laten doen. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben aangegeven dat de bepalingen van de richtlijn tevens toegepast zal worden op de nationale wegen (alle rijkswegen).

Meer weten?

Minco Kramer

Minco Kramer

Senior adviseur Infra, Water & Natuur
T. 06 537 742 11
E. mkramer@mug.nl

Werkzaamheden

De audit is uitgevoerd voor de aannemers combinatie IX-AS, waaronder Heijmans, Ballast Nedam en Fluor.
De verkeersveiligheidsaudit betreft in dit geval een fase 3, dat wil zeggen vóór de opening van een wegvak in een werkfasering. De audit moet altijd door 2 gecertificeerde auditors worden uitgevoerd. De audit is daarom samen met Inspec uitgevoerd en heeft plaatsgevonden in zowel lichte als donkere omstandigheden.

  • Van de situatie ter plekke worden van de bevindingen video en/ of foto opnamen gemaakt, welke worden vastgelegd in een rapportage.
  • Ernstige bevindingen worden direct gemeld, zodat deze nog vóór de openstelling kunnen worden opgelost.
  • In extreme (onveilige)situaties voor de weggebruikers wordt de weg niet opengesteld.
  • De aannemer krijgt de rapportage en dient middels een reactienota aan de projectmanager van RWS uit te leggen hoe de bevindingen worden opgelost.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl