Werken bij
Verbetering waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

In samenwerking met bagger-, hei- en grondwerkbedrijf JP Schilder werkt MUG Ingenieursbureau aan de verbetering van de waterkwaliteit in recreatieplas de Bleiswijkse Zoom te Bleiswijk.

De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en recreatiegebied langs de Rotte. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland hebben zich als doel gesteld om dit gebied natuurlijk schoner en gezonder te maken. Hiervoor moet de waterkwaliteit van de recreatieplas sterk worden verbeterd (streven is: vrij van blauwalg).

In de tenderfase van dit project van het Hoogheemraadschap van Schiedam en de Krimpenerwaard hebben de adviseurs van MUG meegeschreven aan het winnende Plan van Aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden binnen het project. Het plan is als beste gewaardeerd op de critieria fasering, planning en logistiek, risicobeheersing, procesmatige projectaanpak en duurzaamheid.

De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de projectdoelstelling te behalen bestaan op hoofdlijnen uit het baggeren van de recreatieplas, het ophogen van een nabij gelegen recreatiegebied, het aanleggen van bypass voorziening voor het omleiden van voedselrijk water vanuit de naastgelegen Rotte, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het inrichten en afwerken van het opgehoogde recreatiegebied.

MUG Ingenieursbureau is na de gunning van de opdracht aan JP Schilder betrokken bij het project voor de onderdelen projectbeheersing, ontwerp en technisch management. Wij voeren deze werkzaamheden binnen het  UAV-gc contract uit in opdracht en samenwerking met JP Schilder.

Meer weten?

Wiebe Bouma

Wiebe Bouma

Afdelingshoofd Infra
T. 0594 55 24 48
E. wbouma@mug.nl

Werkzaamheden

  • Opstellen EMVI-plan
  • Ontwerp
  • Projectbeheersing
  • Technisch Management

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl